Kommentarer

Vandet i jorden - drikkevandet i Danmark og Grønland  

Forfattere:
Arne Villumsen
Udgiver:
Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Htx
Fysik, Geovidenskab (forsøgsfag)
Stx
Fysik, Geovidenskab (forsøgsfag), Naturgeografi
Hf
Geografi, Naturvidenskabelig faggruppe
Klassetrin:
9. kl.
Registreret af:
GEOGRAFILÆRERFORENINGEN

En lærebog til geovidenskab, naturgeografi og geografi samt fysik om grundvand, grundvandsdannelse, geologiens betydning for grundvandet, grundvandets kemiske sammensætning, forurening, indvinding og behandling af vand til drikkevand i Danmark og Grønland, samt om anden udnyttelse af vand. 

Bogkortets ID
113757990
Dato for offentliggørelse
24. juni 2018
Udgivelsesdato
26. juni 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Ingen specifikke krav
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Ingen specifikke krav
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktører
Birgit Sandermann Justesen, Lisbet Lavaud
Fotografer
Qeqqata Kommunia, Bertel Bolt-Jørgensen, Rotek A/S, Anders Bjerregaard Christensen, Brøker A/S, Samson Agro A/S, Kåre Hendriksen, Birgit Sandermann Justesen, DGE Landfill Mining
Illustratorer
DMI, Lisbet Lavaud, GEUS, Nukissiorfiit, Vandcenter Syd
Sponsor
Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling
Sidetal
104 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-981843-4-8
Emneord
Grundvand, Vandets kredsløb, Vandbalance, Porøsitet, Permeabilitet, Hydrologi, Darcy's lov, Grundvandsstrømning, Nedbør, Nedbørens pH, Surhedsgrad, Iltningsgrad, Nitrat, Saltindhold, Fluoridindhold, Forurening, Affaldshåndtering, Perkolat, Pesticider, Indvinding af grundvand, Vandbehandling, Vandsø, Råvand, Sommervand, Omv
Klassetrin
9. kl.
Læringsmål
 • Hf
  • Geografi
  • Naturvidenskabelig faggruppe
 • Htx
  • Fysik
  • Geovidenskab (forsøgsfag)
 • Stx
  • Fysik
  • Geovidenskab (forsøgsfag)
  • Naturgeografi