Retsstaten i en terrortid  

Forfattere:
Mchangama Jacob, Krithfilm
Udgiver:
Tænketanken Justitia
Materialetype:
   
Indhold:
Lærervejledning, Pædagogiske læreplaner, AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Samfundsfag
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
Justitia

Undervisningsdokumentar med tilhørende undervisningsaktiviteter og materiale om hvordan terror sætter den danske retsstat og frihedsrettigheder under pres. For at bekæmpe terror kan det virke fornuftigt at give myndigheder flere beføjelser. Men det sker på bekostning af grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder såsom ytringsfriheden, privatlivets fred og bevægelsesfriheden. Filmen drejer sig om, hvordan vi balancerer hensynet til samfundets sikkerhed over for retssikkerheden. Den er i tre kapitler og er produceret med henblik på undervisning i samfundsfag i udskolingen. I filmen møder vi journalister, jurister, forfattere, aktivister og en række ungdomspolitikere, der alle forholder sig til, hvordan retsstaten trives i en terrortid. 

Bogkortets ID
113727265
Dato for offentliggørelse
22. juni 2018
Udgivelsesdato
22. juni 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle. Filmen kan streames fra Vimeo
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle. Filmen kan streames fra Vimeo
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Varighed
33 minutter
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • AV-materialer (F.33.f)
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (F.33.c)
  • Samfundsfag (F.68)
Emneord
Retsstat, demokrati, samfundsfag, terror, terrorisme, ytringsfrihed, bevægelsesfrihed, privatlivets fred, globalisering, stat, lovgivning, konventioner, retssikkerhed, overvågning, flemming rose, jacob Mchangama, Muhammed tegninger, radikalisering, ISIS, Syrienkriger, paslov, logning, Historie, borger, logning, imamlov
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
   • Samfundsfag
    • 10. klasse
    • 8. - 9. klasse
Kommentar til brug i undervisningen
Det politiske system, retsstat og rettigheder Fag: Samfundsfag Kompetenceområde: Politik Område: Det politiske system, retsstat og rettigheder Færdighedsmål Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.) Vidensmål Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven Formidling Fag: Samfundsfag Kompetenceområde: Samfundsfaglige metoder Områder: Formidling: Færdighedsmål Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster Vidensmål: Eleven har viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling Sprog og skriftsprog: De 3 undervisningsforløb udarbejdes med udgangspunkt i målstyret undervisning (http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%C3%A6ringsm%C3%A5lstyret-undervisning) . Forløbene beskrives ud fra relationsmodellens 4 områder: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering. Forløbene udarbejdes så de i form passer til de undervisningsforløb, der ligger på EMU. IT er integreret i undervisningsforløbene og de 4 elev-positioner danner udgangspunkt for udarbejdelsen af elevopgaver.