Kommentarer

Det blev en sommerfugl  

Serietitel:
E-bog
Forfattere:
Mette Nørregaard Christensen, Lars Kjær Larsen
Udgiver:
Slots- og Kulturstyrelsen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Dagtilbud
Kulturelle udtryksformer og værdier
Aldersgruppe:
0-2 år, 3-6 år
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Denne udgivelse bygger på erfaringerne fra det to år lange KULT-projekt. Projektet består af et samarbejde mellem Kulturprinsen, UCL (herunder HistorieLab), UCN og UCSJ, hvoraf UCSJ varetager projektledelsen. Projektet består særligt af ’bruger-generet’-udviklingsarbejde og der samarbejdes både med kunstnere og professionelle kulturformidlere, samt en række daginstitutioner og pædagoger i 9 kommuner. Bogens formål er at inspirere pædagoger og andre kulturformidlere til – bedre og oftere- at udnytte de oplevelses- og læringsmæssige potentialer, der ligger i inddrage kunst og kulturarv i daginstitutionernes hverdag. Bogen er delt op, så den først kort beskriver nogle væsentlige teoretiske og metodiske udgangspunkter, herunder ikke mindst beskrivelsen af KULT-projektets arbejdskoncept, ”Sommerfuglemodellen”. Herefter leverer bogens forfattere nogle repræsentative praksisfortællinger fra projektforløb rundt om i landet, efterfulgt af en række velafprøvede aktivitetsforløb, man frit kan kopiere eller plukke af. Bogen rundes af med et par eksempler på netværkssamarbejde mellem lokale dagtilbud og kulturinstitutioner samt nogle nyttige links og litteraturhenvisninger. 

Bogkortets ID
113689753
Dato for offentliggørelse
20. juni 2018
Udgivelsesdato
17. maj 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Bennyë D. Austring
Sidetal
74 sider
Udgave/version
Digital version
ISBN
978-87-92717-57-3
Emneord
Kulturarv, historie, KULT, praksis, dagtilbud,
Aldersgruppe
0-2 år, 3-6 år
Læringsmål
  • Dagtilbud
    • Tema
      • Kulturelle udtryksformer og værdier