Kommentarer

Dannelse i Bevægelse  

Forfattere:
Torben Schulz Jensen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Idræt, Organisation
Registreret af:
Bevægelse for Livet

Dannelse i Bevægelse blev udviklet til at understøtte grundfagene i jordbrugets uddannelser. Materialet kan dog bruges alverdens steder i uddannelsessystemet, når der arbejdes med bevidsthed om roller i aktiviteter - Målgruppe fra 15 til 85 år 

Bogkortets ID
113569011
Dato for offentliggørelse
12. juni 2018
Udgivelsesdato
18. juni 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle styresystemer kan anvendes
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle Enheder kan anvende materialet
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle gængse webbrowsere kan anvendes
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Dannelse, bevægelse, arbejdsmiljø, samarbejde, struktur, indhold, aktiviteter
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Arbejdsmiljø
   • Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Idræt
   • Organisation