Design  

Forfattere:
Lars og Jonas Agersø
Materialetype:
   
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Byggeværksted, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Iværksætter, Produktudvikling og formgivning
Klassetrin:
4.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Adventurefilm

4 undervisningsfilm af 6 - 8 min. varighed til faget håndværk og design. Hver film har fokus på en af de 4 faser i designprocessen: 1. film: Ideudvikling 2. film: Ideafprøvning 3. film: Produktrealisering 4. film: Evaluering. I filmene ”Design” følger vi professionelle designere igennem deres ideudvikling, ideafprøvning produktrealisering og evaluering. Filmene henvender sig til elever fra 4. – 10. Klasse. De vil understøtte undervisningen i både det obligatoriske fag håndværk og design og i valgfaget håndværk og design. Desuden skal filmene kunne bruges på udskolingslinjer, der har fokus på innovation og entreprenørskab. Filmenes indhold tager udgangspunkt i videns- og færdighedmål i Fælles Mål for håndværk og design. Derfor vil filmene være meget anvendelige for lærerne at bruge til læringsmålstyret undervisning. 

Bogkortets ID
113541839
Dato for offentliggørelse
11. juni 2018
Udgivelsesdato
1. juni 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Firefox, Safari, Chrome mfl.
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Varighed
30 timer
Omfang
4 film varighed mellem 6 - 8 min
Emneord
Håndværk og design, Film håndværk og design, Designprocessen, Design, Sløjd, Håndarbejde, Ideudvikling, Ideafprøvning, Produktrealisering, Evaluering, Innovation, Entreprenørskab
Klassetrin
4.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Byggeværksted
    • 10. klasse
   • Håndværk og design
    • 4./5./6./7. klasse
   • Håndværk og design - valgfag
    • 7. - 8./8. - 9. klasse
   • Iværksætter
    • 10. klasse
   • Produktudvikling og formgivning
    • 10. klasse