Kommentarer

9. april 1940  

Forfattere:
Tanja Andersen
Udgiver:
Historielab
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning, AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Dette forløb tager udgangspunkt i kanonfilmen ”Augustoprøret og Jødeaktionen 1943” og har fokus på perspektiveringen til ”9. april 1940”. Ønsker man at arbejde med Jødeaktionen, herunder folkedrab, anbefales det, at man også arbejder med det andet forløb ”Holocaust”, der også knytter sig til filmen. Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Nazi-Tyskland. Den danske samarbejdspolitik har siden hen været til diskussion siden da. Eleverne skal i forløbet tilegne sig viden om, hvad der skete den 9. april. Det sker gennem ”24 timer vi aldrig glemmer”, som eleverne efterfølgende arbejder med i form af en aktivitet, hvor de skal svare på spørgsmål primært rettet mod begivenhedens årsager og konsekvenser. Herefter arbejder eleverne med at analyse centrale kilder fra dagen fx den berømte ”OPROB”. Her er fokus på at forholde sig kritisk og analytisk til det parterne i besættelsen ønsker at fortælle det danske folk. Eleverne skal også spille dilemmaspillet ”9. april” hvor de selv bliver præsenteret for de svære valg, som den danske regering stod overfor. Efter spillet skal eleverne diskutere deres valg og forholde sig til konsekvenserne af disse valg, og på baggrund deraf opstille historiske problemstillinger. 

Bogkortets ID
113475959
Dato for offentliggørelse
8. juni 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Underviser
Emneord
Historie, samfund, 2. verdenskrig, augustoprøret, jøder, nazister, politik,
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
      • Historiske problemstillinger og løsningsforslag (obligatorisk område)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Historiekanon (obligatorisk område)
Kommentar til brug i undervisningen
Bemærk at videomaterialet har fået nyt link, og i stedet kan ses på https://www.historiekanon.com/se-film Forløbet inddrager bevægelse. Mellemlangt forløb 5-8 lektioner.