Kommentarer

Konspirationsteorier: Hvem var de skyldige?  

Forfattere:
Rikke Alberg Peters
Udgiver:
Historielab
Materialetype:
   
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Konspirationsteorier er populære som aldrig før. Populærkulturen og internettet bliver oversvømmet med teorier om, hvem der i virkeligheden stod bag 9/11, at vacciner medfører autisme, og at muslimer vil omdanne Europa til et kalifat. Men hvordan opstår konspirationsteorier, og hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med dem? Konspirationsteorier udgiver sig for at være sandheden, og de anvender de idealer om videnskabelighed, kritisk stillingtagen og argumentation, som vi gerne vil have, at vores elever skal lære. Men videnskabeligheden og kritikken bruges ofte til at dække over motiver, der kan være svære at gennemskue. Et tværfagligt forløb om konspirationsteorier kan således opøve elevernes evner til at genkende, analysere og forholde sig kildekritisk til politisk propaganda og til at få forståelse for mekanismerne bag mere generelle manipulationer online. Forløbet skal give eleverne konkrete redskaber til at analysere konspirationsteorier og værktøjer til at skelne mellem konspirationer og konspirationsteorier, herunder hvordan teoritekster om konspirationsteorier kan anvendes i analysen og fortolkningen af konspirationsteorier. Arbejdet med en konspirationsteori er ikke et spørgsmål om at søge at modbevise den, men at identificere den som en konspirationsteori, som er opstået på et bestemt tidspunkt i historien. En konspirationsteori kan ikke anvendes om en kilde til en hændelse eller til at beskrive en historisk udvikling. Den siger derimod noget om, hvordan nogle grupper tolker nogle bestemte begivenheder eller samfundsudviklinger. 

Bogkortets ID
113456183
Dato for offentliggørelse
7. juni 2018
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Underviser
Sidetal
3 sider
Emneord
Historie, konspirationsteori, kilder, samfund, ideologier, politik
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
Kommentar til brug i undervisningen
Skal også indeholde tværfagligt forløb