Hent online materiale (0)

Kommentarer

Øerne vi solgte  

Forfattere:
Jørgen Madsen, Lisbeth Lyngse
Udgiver:
Gekko Medieproduktioner
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale, Kopimateriale, Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Samfundsfag
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
Gekko Medieproduktioner

’Øerne vi solgte’ er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler og indeholder: · Tre web-docs med tekster, film og fotos på Jomfruøerne · Ni film som portrætterer mennesker, hverdag og historie · Længere beskrivelser af tre tidsperioder i Jomfruøernes historie · Opgaver til arbejde med websitet ’Øerne vi solgte’ er til undervisning i historie og samfundsfag i folkeskolens ældste klasser (og ungdomsuddannelserne) om Det tidligere Dansk-Vestindien. Danmark solgte øerne til USA i 1917 og afsluttede dermed et 250 års dansk styre bygget på slavegjorte afrikanere. I Danmark er der delte meninger om, hvilken relation vi har og skal have til de tidligere kolonier og til øernes nuværende befolkning. På øerne i Vestindien, som i dag hedder US Virgin Islands, oplever befolkningen den oprindelige danske tilstedeværelse tydeligt i bygninger, landskab og navne. Også her er meningerne delte om forholdet til Danmark. 

Bogkortets ID
113345083
Dato for offentliggørelse
14. juni 2018
Udgivelsesdato
14. juni 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Sponsor
Undervisningsministeriets udlodningsmidler
Udgave/version
1. udgave
Emneord
US Virgin Islands, Jomfruøerne, Dansk Vestindien, Vestindien, St. Croix, St. John, St. Thomas, kolonier, kolonihistorie, Identitet, kultur, imperialisme, Historie, Samfundsfag, Identitet, slavehandel, Slavegjorte, historiesyn, Von Scholten, La Vaughn Belle, Doc Petersen, transatlantisk slavehandel, Buddhoe, John Gottlieb
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling (vejledende mål)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
      • Kultur (obligatorisk område)
       • Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper (vejledende mål)
      • Socialisering (obligatorisk område)
       • Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen (vejledende mål)