Meningen med livet? Otte svar og en hulens masse spørgsmål  

Forfattere:
Christoffer Boserup Skov
Materialetype:
   
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Kristendomskundskab
Stx
Filosofi, Religion
Hf
Religion
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3, Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3, Finansiering, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Kontor, handel og forretningsservice, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Organisation, Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2, Psykologi, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Spansk, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Øvrige fremmedsprog
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Bygge og anlæg (BAI), Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Industriens arbejdsmarkedsuddannelser, Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU), Mejeri- og jordbrug (MJE), Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser, Service (SUS), Svejsning og fyringsteknik (IF & MI), Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer, Transporterhvervet (TUR), Træindustri (TE)
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
Forlaget Mindspace

Har du nogensinde undret dig over, hvad meningen med livet er? Og om der overhovedet er en mening? Det har du højst sandsynligt, fordi du er et menneske – vi stiller jo netop alle det spørgsmål. I Meningen med livet? Otte svar og en hulens masse spørgsmål af Christoffer Boserup Skov bliver du præsenteret for otte forskellige positioner, der hver især giver et svar: Meningen med livet er nydelse Meningen med livet skaber du selv Meningen med livet er at føre slægten videre Meningen med livet er sociale fællesskaber Meningen med livet er Gud Meningen med livet er videnskaberne Meningen med livet er æstetik Meningen med livet er … der er ingen mening På denne vis vil du blive ført igennem idéhistorien på en anderledes, inspirerende og let måde, der stimulerer og aktiverer din undren over meningen med livet. Du vil støde på en masse kritiske spørgsmål undervejs, små konkretiserende og perspektiverende fakta og en vidende og humoristisk fortæller. Tegneren Malte Burup Jelshøj har skabt de mange stemningsfulde, smukke og til tider drillende illustrationer, der i egen ret inspirerer og befordrer tanker. Bogen kan læses af alle, der ønsker at blive udfordret på egne meninger og til at tage kritisk stilling til et af alle tiders største spørgsmål. 

Bogkortets ID
113340129
Dato for offentliggørelse
1. juni 2018
Udgivelsesdato
16. juni 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
136 sider
ISBN
9788792542748
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Se forlagets hjemmeside
Emneord
Eksistens, Filosofi, Mening, idéhistorie
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • AMU
  • AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
  • Bygge og anlæg (BAI)
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
  • Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
  • Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
  • Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU)
  • Mejeri- og jordbrug (MJE)
  • Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser
  • Service (SUS)
  • Svejsning og fyringsteknik (IF & MI)
  • Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer
  • Transporterhvervet (TUR)
  • Træindustri (TE)
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
   • Arbejdsmiljø
   • Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Biologi
   • Dansk
   • Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1
   • Erhvervsrettet andetsprogsdansk
   • Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3
   • Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3
   • Finansiering
   • Fransk
   • Fysik
   • Hygiejne
   • Idræt
   • Informationsteknologi
   • Innovation, Erhvervsfag 3
   • Kemi
   • Naturfag
   • Organisation
   • Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2
   • Psykologi
   • Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
   • Samfundsfag
   • Spansk
   • Sundhed
   • Teknologi
   • Tysk
   • Øvrige fremmedsprog
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Kontor, handel og forretningsservice
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
   • Teknologi, byggeri og transport
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling (vejledende mål)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger (vejledende mål)
   • Kristendomskundskab
    • 10. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til bibelske motiver og temaer i tydningen af centrale tilværelsesspørgsmål og i kulturelle udtryk
     • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til ikke-kristne religioner og livsopfattelsers betydning i Danmark og i verden, samt deres udlægninger af centrale tilværelsesspørgsmål
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kristendommens betydning for menneske- og samfundsliv før og nu
     • Livsfilosofi og Etik (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til relationer mellem religiøsitet og etik i tilværelsesspørgsmål, der angår individ og samfund
    • 7. - 9. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger
     • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
 • Hf
  • Religion
   • C niveau
 • Korte videregående uddannelser
  • Academy Profession Programme
  • Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
  • IT- og designuddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
  • Sproguddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Stx
  • Filosofi
   • B niveau
   • C niveau
  • Religion
   • B niveau
   • C niveau
Undervisningstid
8 lektioner
Kommentar til brug i undervisningen
Otte svar på spørgsmålet 'hvad er meningen med livet?' – otte kapitler med oplagte perspektiver, gode illustrationer og en hulens masse spørgsmål.