Mandeland  

Forfattere:
Anna Storr-Hansen, Journalistbureauet TANK
Udgiver:
Journalistbureauet TANK
Materialetype:
   
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Samfundsfag
Registreret af:
JOURNALISTBUREAUET TANK IVS

MANDELAND er et undervisningsmateriale, der ser på forholdene for mænd, der bor i Danmarks yderliggende egne. Områder som kvinder i højere grad end mænd forlader for at videreuddanne sig i byerne, hvilket ofte medfører et overskud af mænd, som har svært ved at finde kærligheden og stifte familie i yderområderne. Det skaber grobunden for det, der i forskningen er blevet kaldt de ’tilbageblevne mænd’. Materialet er udformet som seks film, der tager udgangspunkt i interviews med mænd i den kommune i landet, Norddjurs, hvor der relativt set bor færrest kvinder i alderen 18-40 år. Det er samtidig også den kommune, hvor flest kvinder i forhold til mænd er fraflyttet i perioden 2011-2017. Denne kommune er dog langt fra ene om at repræsentere tendensen med fraflyttende kvinder og tilbageblevne mænd. Materialet søger med fokus på Norddjurs at sætte den meget omtalte ‘udkantsproblematik’ ind i et køns- og ligestillingsperspektiv – og derved også at bruge en aktuel samfundsdiskussion til at sætte spot på manderoller og maskulinitetsidealer. Endelig forsøger MANDELAND at tilføre levende fortællinger til en land-by-problematik, der ellers ofte er præget af upersonlige data om affolkning og jobflugt. 

Bogkortets ID
113333250
Dato for offentliggørelse
31. maj 2018
Udgivelsesdato
31. maj 2018
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Mac og pc
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle tablets
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Varighed
36 minutter
Sidetal
23 sider
Omfang
10 lektioner
Emneord
Køn, Yderområder, Maskulinitetsidealer, Affolkning, Udkantsdanmark, Manderolle, Stiafhængighed, Kærlighed, Tilbageblevne mænd, Maskulinitet, Ligestilling, Ulighed, Uddannelse, Privilegier, Demografi, Mandefag, Stigmatisering, Kønssocialisering
Læringsmål
  • Stx
    • Samfundsfag
      • A niveau
      • B niveau
Undervisningstid
10 lektioner