Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik  

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
AMU
Transporterhvervet (TUR)
Registreret af:
Transporterhvervets Uddannelser

Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring ogordninger for befordring af borgere med forskellige behov,samt kendskab til krav om egen uddannelse,agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik. Deltageren kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. Deltageren har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk. Endvidere kan deltageren,på baggrund af sin kundeforståelse og viden om ergonomi, assistere passagererne korrekt. 

Bogkortets ID
113301795
Dato for offentliggørelse
30. maj 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
Ajourføring af chauffører i offentlig
Læringsmål
  • AMU
    • Transporterhvervet (TUR)