EU og jagten på kemikalierne  

Forfattere:
Lone Hjorth Mikkelsen
Udgiver:
Forlaget Columbus, Det Økologiske Råd, Europanævnet
Materialetype:
    
Indhold:
e-bog, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Stx
Biologi, Samfundsfag
Hf
Biologi, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Europafag, Samfundsfag
Registreret af:
Det Økologiske Råd

I 'EU og jagten på kemikalierne' vil du få indblik i konkrete miljøsager, som EU arbejder med, og ideer til, hvordan du kan undersøge politiske processer og beslutninger. Materialet kan bruges som en interaktiv platform eller printes som et hæfte. Sammen med en række film, links, opgaver, quiz og krydsord ruster materialet eleverne til at forstå og analysere EU-lovgivning, som i sidste ende har indflydelse på vores dagligdag her i Danmark. 

Bogkortets ID
113033749
Dato for offentliggørelse
22. maj 2018
Udgivelsesdato
1. oktober 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle systemer - kræver blot internet
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle systemer - kræver blot internet
Særlige krav til udstyr?
Ja: Videoafspiller
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Google Chrome, Safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Helene Cheret
Sidetal
29 sider
Omfang
9 film (2-4 minutter). 3 kryds og tværs. Opgaver til hver af de tre cases. Lærervejledning: 6 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-93630-00-0
Emneord
EU-politik, Cirkulær økonomi, Kemikalier, Plastikforurening, Samfundsfag, Cases, Interaktivt
Læringsmål
 • Hf
  • Biologi
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Biologi
  • Samfundsfag
 • Voksenuddannelser
  • Europafag
  • Samfundsfag
Undervisningstid
7 lektioner
Kommentar til brug i undervisningen
De tre cases i undervisningsmaterialet passer til tre moduler. Modulplanen er tænkt som at kunne afslutte et forløb i EU i samfundsfag på A-niveau, men kan ligeledes fungere som enkeltstående moduler i løbet af ethvert EU-forløb på B- og A-niveau. Desuden kan de tre cases bruges som bidrag til biologiundervisningen.