Bæredygtige alternativer i byggeriet  

Forfattere:
Envice
Udgiver:
Fonden til fremme af blivende økologisk balance / Envice
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, AV-materiale, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test, Supplerende materiale, e-bog
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Miljø, Samfundsfag, Teknologi, byggeri og transport
Registreret af:
Envice

En digital undervisningsportal om bæredygtigt byggeri, med vægt på hvordan man kan sikre et godt indeklima og arbejdsmiljø, og en lav belastning af miljø og ressourcer. Der er særligt fokus på håndtering af fugt via diffusionsåbne konstruktioner og brug af materialer med minimal afgasning af uønskede stoffer. Principper for LCA er også et vigtigt element. Portalen er målrettet erhvervskoler og andre med interesse for bæredygtigt byggeri. Der indgår tekst og illustrationer om en lang række emner, materialer, metoder, eksempler mv. og 9 små film, samt opgaver, lærervejledning og links til mere viden. 

Bogkortets ID
112916569
Dato for offentliggørelse
28. maj 2018
Udgivelsesdato
25. maj 2018
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer 10 og nyere, Google Chrome og Firefox
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Ja: via mail
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Egen Vinding og Datter
Sponsor
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings udlodningsmidler, Grundejernes Investeringsfond og Rødvig Kalk
Varighed
38 minutter
Sidetal
58 sider
Udgave/version
1
ISBN
987-87-997994-2-8
Emneord
bæredygtigt byggeri, diffusionsåbne konstruktioner, Livscyklusvurdering af byggematerialer, Sundt indeklima, hørisolering, lersten, Lergulve, Linolie, Bæredygtig renovering, Bæredygtig projektering, Økologisk byggeri, Undervisningsministeriets udlodningsmidler
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Miljø
   • Samfundsfag
  • Indgange
   • Teknologi, byggeri og transport
    • Beklædningshåndværker
    • Bygningsmaler
    • Elektriker
    • Maskinsnedker
    • Metalsmed
    • Murer
    • Snedkeruddannelsen
    • Tagdækker
    • Teknisk isolatør
    • Træfagenes byggeuddannelse
     • Tømrer
    • VVS-uddannelsen
Kommentar til brug i undervisningen
Dette undervisningsmateriale er især relevant for tømrere, murere og malere, men kan også bruges på andre håndværksuddannelser som introduktion til bæredygtigt byggeri. Det kan bruges både på grunduddannelsen og i efteruddannelsen og på EUX. Man kan tilpasse niveauet til de elever, der er på et forløb og også til de enkelte elevers kompetencer og ambitioner. Materialet kan også kombineres med samfundsfag ved at perspektivere problemstillinger om bæredygtighed, miljø og klima. Derigennem kan det bidrage til en bredere dannelse, hvor eleverne arbejder med et emne som samfundsansvar og mere konkret med arbejdsmiljø og sikkerhed.