15 modellérplader med konsonantord. Kluddermors Sprogblomster.  

Serietitel:
Forlaget Kluddermors "Røde Serie"
Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Materialetype:
  
Indhold:
Kopimateriale, Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis
Klassetrin:
0.-1. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Forlaget Kluddermor

Dette materiale er en del af Forlaget Kluddermors ”Røde Serie”, hvor der arbejdes med udviklingen fra legelæser til førlæser. I materialet arbejdes med konsonanterne og deres lyde. Eleven skal kunne afkode konsonanterne og kende deres fonemlyde og derefter finde denne lyd som forlyd i forskellige ”konsonantord” illustreret vha. billeder. Ud for hvert rigtigt billede trykker eleven en lille kugle modellervoks fast (se forsiden). Der er tre rigtige forlyde pr. blomst. Fås også med de små konsonanter. Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. Print ud, laminér og klip de 15 blomster ud, køb noget modellervoks og du er i gang. Modellérpladerne kan bruges igen og igen. 

Bogkortets ID
112739753
Dato for offentliggørelse
8. maj 2018
Udgivelsesdato
3. april 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Sidetal
11 sider
Omfang
15 modellérplader
Emneord
modellérplader, specialundervisning ,konsonantord, forlyde, forlydsøvelser, forlaget kluddermor, sproglig opmærksomhed, sprogstimulering
Klassetrin
0.-1. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå enkle tekster
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.