Kommentarer

Digital Dannelse  

Udgiver:
Videnskab.dk
Materialetype:
  
Indhold:
Engangsmateriale, Frilæsning, Kopimateriale, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Medier - valgfag, Teknologi og kommunikation
Htx
Dansk, Informationsteknologi, Kommunikation/it, Samfundsfag
Stx
Dansk, Mediefag, Samfundsfag
Hf
Dansk, Informationsteknologi (forsøgsfag), Mediefag, Samfundsfag
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
Videnskab.dk

Hvordan opføre vi os etisk og socialt korrekt på de sociale medier, kan vi selv tilegne os nogle digitale kompetencer - og er der nogle gode råd, der kan hjælpe os med at holde den gode tone? På Videnskab.dk ser vi nærmere på begrebet 'Digital Dannelse'. Du kan bl.a. læse om forskernes bud på god digital opførsel, få belyst styrker og svagheder ved kommunikation på sociale medier og læse om dine rettigheder. 

Bogkortets ID
112198052
Dato for offentliggørelse
19. april 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Charlotte Mærsk Pank
Omfang
1. tema på websted
Emneord
Digital Dannelse, SoMe, Dannelse, Internet, Data, Privat indstillinger, Kommunikation, Rettigheder, Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, Borger, Demokrati, Programmering, Børn, Unge, Medier, Nyheder, Fake News, Mark Zuckerberg, Sociale Medier
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
   • Medier - valgfag
   • Teknologi og kommunikation
 • Hf
  • Dansk
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Mediefag
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Dansk
  • Informationsteknologi
  • Kommunikation/it
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Dansk
  • Mediefag
  • Samfundsfag
Kommentar til brug i undervisningen
Videnskab.dk's tema om 'Digital Dannelse' er velegnet som supplement til undervisningsforløb i både 7.-9. kl. samt gymnasiet. Artiklerne indeholder gode råd og guidelines til børn og unge om, hvordan de skal navigere på nettet og på sociale medier. Derudover indeholder temaet gode meta-artikler med forskernes analyser af fremtidens internet - og menneskets brugsvaner og adfærd på nettet.