Kommentarer

AKTIV læsning og skrivning i overbygningen, 2. udgave - ELEVBOG  

Forfattere:
Lisbeth Haahr Pedersen , Lene René Nielsen, Birgitte Blomgren, Helle Vaabengaard
Materialetype:
 
Indhold:
Engangsmateriale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Registreret af:
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S

AKTIV Læsning og skrivning i overbygningen udvikler elevernes aktive læseindstilling, deres brug af læseforståelsesstrategier og kendskab til teksttyper. Og det binder læse- og skriveundervisningen sammen på tværs af fagene. En central del af materialet er kendskabet til teksttyper som et læringsredskab, der støtter eleven, når der læses og skrives. I den nye udgave til de ældste elever udfoldes arbejdet med teksttyperne i alle fag. De enkelte teksttyper behandles grundigere og med uddybende opgaver, og der stilles skarpt på dansk skriftlig fremstilling i forhold til teksttyperne. Der er yderligere fokus på selve skriveprocessen – også i klasserummet – og med respons som en vigtig del af processen og lærerens arbejde. Derudover er materialet udbygget med nye opgaver fx om søgning og læsning på nettet, kildekritik, argumentation, opdatering af Mine AKTIVspørgsmål, nye plakater, flere aktivitetskort i mappen mm. Den nye udgave af Elevbogen er udbygget med nye opgaver fx om søgning og læsning på nettet, kildekritik, argumentation mv. Materialet består af en aktivitetsmappe med tilhørende elevbog. Aktivitetsmappen indeholder: lærervejledning med teori og kopiforlæg, 9 plakater samt 308 aktivitetskort. Elevbogen er både en arbejdsbog og en opslagsbog, der støtter eleverne i deres læse- og skriveprocesser i overbygningsforløbet fra 7.-10. klasse. 

Bogkortets ID
112051409
Dato for offentliggørelse
13. april 2018
Udgivelsesdato
16. april 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Sidetal
80 sider
Udgave/version
2. udgave
ISBN
978-87-7158-661-9
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
   • Indføring i tekstlæsning (F.08.b)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Skrivning (F.08.m)
   • Sproglære (F.08.j)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Elevbog: 100,00 kr Aktivitetsmappe: 1960,00 kr.
Emneord
Undervisningsmateriale, Læsning, Skrivning, Faglig læsning, Dansk, Skriftlig fremstilling, Teksttyper, Genre
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 10. klasse
    • 7. - 9. klasse