Kommentarer

AKTIV læsning og skrivning i overbygningen, 2. udgave - AKTIVITETSMAPPE  

Forfattere:
Lisbeth Haahr Pedersen , Helle Vaabengaard, Lene René Nielsen, Birgitte Blomgren
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning, Supplerende materiale, Engangsmateriale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Registreret af:
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S

AKTIV Læsning og skrivning i overbygningen udvikler elevernes aktive læseindstilling, deres brug af læseforståelsesstrategier og kendskab til teksttyper. Og det binder læse- og skriveundervisningen sammen på tværs af fagene. En central del af materialet er kendskabet til teksttyper som et læringsredskab, der støtter eleven, når der læses og skrives. I den nye udgave til de ældste elever udfoldes arbejdet med teksttyperne i alle fag. De enkelte teksttyper behandles grundigere og med uddybende opgaver, og der stilles skarpt på dansk skriftlig fremstilling i forhold til teksttyperne. Der er yderligere fokus på selve skriveprocessen – også i klasserummet – og med respons som en vigtig del af processen og lærerens arbejde. Derudover er materialet udbygget med nye opgaver fx om søgning og læsning på nettet, kildekritik, argumentation, opdatering af Mine AKTIVspørgsmål, nye plakater, flere aktivitetskort i mappen mm. Materialet består af en aktivitetsmappe med tilhørende elevbog. Aktivitetsmappen indeholder: lærervejledning med teori og kopiforlæg, 9 plakater samt 308 aktivitetskort. Elevbogen er både en arbejdsbog og en opslagsbog, der støtter eleverne i deres læse- og skriveprocesser i overbygningsforløbet fra 7.-10. klasse. 

Bogkortets ID
112050679
Dato for offentliggørelse
13. april 2018
Udgivelsesdato
16. april 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Underviser
Sidetal
161 sider
Omfang
Indeholder 9 plakater og 308 aktivitetskort
Udgave/version
2. udgave
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
   • Indføring i tekstlæsning (F.08.b)
   • Læsetræning, studieteknik, bibliotekskundskab (F.08.n)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Skrivning (F.08.m)
   • Sproglære (F.08.j)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Aktivitetsmappe: 1960,00 kr. Elevbog: 100,00 kr.
Emneord
Undervisningsmateriale, Læsning, Skrivning, Faglig læsning, Dansk, Skriftlig fremstilling, Teksttyper, Genre
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 10. klasse
    • 7. - 9. klasse