Kommentarer

Arbejdsmiljø for Gods og Bus (3.1)  

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
AMU
Transporterhvervet (TUR)
Registreret af:
Transporterhvervets Uddannelser

Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til ulykkesstatistik, trafik- og arbejdsulykkestyper (særligt hvor store køretøjer er indblandet) og de menneskelige og økonomiske følger af ulyk-ker medvirke til forebyggelse af ulykker i virksomheden. Herunder specielt ulykker forårsaget af dårligt udsyn for chaufføren. Deltageren kan udvise en korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser under udførelsen af de for en godschauffør almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Deltageren kan udvise en korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser under udførelsen af de for en buschauffør almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 

Bogkortets ID
111935787
Dato for offentliggørelse
10. april 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
Arbejdsmiljø for Gods og Bus
Læringsmål
  • AMU
    • Transporterhvervet (TUR)