Kommentarer

Madspild og plastemballage. Smid væk-plast løser ikke problemet med madspild i Europa – andre løsninger virker og bør bruges  

Forfattere:
Jean-Pierre Schweitzer, Susanna Gionfra, Mia Pantzar, David Mottershead, Emma Watkins, Foivos Petsinaris, Patrick ten Brink, Emilia Ptak, Charlotte Lacey and Charlotte Janssens (Institute for European Environmental Policy)
Udgiver:
NOAH Friends of the Earth Denmark
Materialetype:
  
Indhold:
Frilæsning, Supplerende materiale
Målgruppe:
Hhx
Afsætning, Innovation, Markedskommunikation, Samfundsfag
Htx
Biologi, Bioteknologi, Design og produktion, Innovation, Materialeteknologi, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Samfundsfag
Stx
Biologi, Bioteknologi, Innovation, Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag
Hf
Biologi, Innovation, Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hygiejne, Innovation, Erhvervsfag 3, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag
Voksenuddannelser
AVU, Grundlæggende virksomhedskendskab, Samfundsfag
AMU
Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU)
Korte videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser
Registreret af:
NOAH

Publikationen udfordrer antagelsen om, at plastemballage er med til at reducere madspildet, og beskriver, hvordan mængderne af både plastemballage og madspild er stigende i EU. Multipakning, krav om ensartethed og småformatemballage skaber store mængder mad- og plastemballageaffald. Mademballage af plast belaster miljøet, og det er svært at genanvende. Miljøpåvirkninger fra plast undervurderes systematisk i livscyklusanalyser, og dermed også i beslutningsprocesserne for emballering af fødevarer, da livscyklusanalyserne i høj grad bruges til at træffe beslutninger. I publikationen beskrives, hvordan der heldigvis skyder nye initiativer frem, hvor der sælges fødevarer uden brug af engangsemballage, og hvor der er stærkt fokus på lokalt produceret mad. Publikationen indeholder undersøgelsesrapport, faktaudtræk, ministudie (engelsk) og bilag (engelsk). 

Bogkortets ID
111934174
Dato for offentliggørelse
10. april 2018
Udgivelsesdato
10. april 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle typer enheder med Adobe Reader installeret
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle typer enheder med Adobe Reader installeret
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle med Adobe Reader
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Anden bidragyder
Jacob Sørensen, NOAH (oversættelse fra engelsk og bearbejdelse til dansk)
Sidetal
28 sider
Omfang
Indeholder også faktaudtræk, ministudie og bilag - på engelsk
Udgave/version
1. udgave på dansk
ISBN
978-87-93536-34-0
Emneord
Plast, emballage, madspild, fødevarekontaktmaterialer, affald, LCA
Læringsmål
 • AMU
  • Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU)
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Naturvidenskab
   • Samfundsfag
  • Grundlæggende virksomhedskendskab
  • Samfundsfag
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
   • Biologi
   • Hygiejne
   • Innovation, Erhvervsfag 3
   • Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
   • Samfundsfag
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Hf
  • Biologi
  • Innovation
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Afsætning
  • Innovation
  • Markedskommunikation
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Design og produktion
  • Innovation
  • Materialeteknologi
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Samfundsfag
 • Korte videregående uddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Stx
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Innovation
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Samfundsfag