Kommentarer

Den lille drage  

Serietitel:
Drilleord II Serien
Forfattere:
Eag V. Hansn
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer, Frilæsning
Målgruppe:
Dagtilbud
Sproglig udvikling
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk
Aldersgruppe:
3-6 år
Klassetrin:
0.-2. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Alkalær ApS

Denne bog handler om en drage der er på vej til den magiske by ... og omhandler problematikken om at V, G, U, F og B kan sige W-lyd. Det er den 9. bog i drilleord II-serien og skal bruges med undervisningsmaterialet Drilleord II. 

Bogkortets ID
111844004
Dato for offentliggørelse
6. april 2018
Udgivelsesdato
21. februar 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
36 sider
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-91576-60-7
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Auditiv perception (F.07.a)
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (F.07.g)
   • Dansksystemer (F.07.e)
   • Ordindlæring/ordtræning (F.07.h)
   • Skriftlig dansk (F.07.i)
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (F.07.f)
   • Taktil perception (F.07.b)
   • Visuel perception (F.07.c)
   • Øje-hånd koordination, motorisk træning (F.07.d)
   • Øvrige begyndermaterialer (F.07.l)
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
   • Indføring i tekstlæsning (F.08.b)
   • Perioder og forfatterskab (F.08.c)
   • Specialundervisning (F.08.r)
   • Sproglære (F.08.j)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Dansk som andetsprog
   • Lærebøger/grundbøger (F.09.a)
   • Tekster (F.09.b)
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (F.09.g)
  • Frilæsning
   • 0.- 2. klassetrin (F.95.a)
 • Specialundervisning
  • Dansk
   • Auditiv perception (S.07.a)
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (S.07.g)
   • Dansksystemer (S.07.e)
   • Læse-/stavekurser og evalueringsmaterialer (S.07.u)
   • Ordindlæring/ordtræning (S.07.h)
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (S.07.f)
   • Taktil perception (S.07.b)
   • Visuel perception (S.07.c)
   • Øje-hånd koordination, motorisk træning (S.07.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
65,- inkl. moms. Ekspederes direkte fra forlaget.
Emneord
Drilleord, Konsonantskift
Aldersgruppe
3-6 år
Klassetrin
0.-2. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
      • Fortælling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortællestruktur i fakta og fiktion (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive indhold af tekster (vejledende mål)
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om læseretning og enkle ordlæsestrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier (vejledende mål)
      • Samtale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om talesprogets funktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig (vejledende mål)
      • Skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om det alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning (vejledende mål)
       • Eleven kan eksperimentere med at skrive små tekster (vejledende mål)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord- og sætningsdannelse (vejledende mål)
       • Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse (vejledende mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Sproglig udvikling