Hent online materiale (0)

Kommentarer

Nanotech Academy  

Forfattere:
Winnie E. Svendsen DTU Nanotech
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Htx
Biologi, Bioteknologi
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe
Registreret af:
Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mikro og Nanoteknologi, MIC

Hjemmesiden indeholder undervisningsmateriale rettet mod gymnasieelever om Mikro- og Nanoteknologi. 

Bogkortets ID
111796976
Dato for offentliggørelse
5. april 2018
Udgivelsesdato
1. marts 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Varighed
10 minutter
Omfang
Hjemmeside
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Biologi
   • AV-materialer (G.03.c)
   • Supplerende materialer (G.03.b)
  • Naturfag (G.59)
Emneord
Mikro- og nanoteknologi
Læringsmål
 • Hf
  • Naturvidenskabelig faggruppe
 • Htx
  • Biologi
  • Bioteknologi