Kommentarer

Drilleord I – Det hemmelige alfabet og de 120 mest brugte ord  

Serietitel:
Alkalær undervisningsmateriale
Forfattere:
Eag V. Hansn
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
1.-3. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Alkalær ApS

Denne arbejdsmappe introducerer en helt ny tankegang inden for læseundervisningen. For første gang nogensinde er det lykkedes at lave et offentligt tilgængeligt læsemateriale for børn der hviler på et velunderbygget fonetisk grundlag, og som samtidig løser problemet med de lyde der ikke har deres eget bogstav i alfabetet. Konsekvensen er bl.a. at intet ord på noget tidspunkt bliver anvendt uden at dets specielle fonetiske problematik forinden er blevet præsenteret og gennemarbejdet. Det sætter naturligvis store begrænsninger for muligheden for at skrive helt frit. Som lærebogsforfatter har jeg derfor måttet opfinde mit eget ’ord-univers’. De samlede anstrengelser har til gengæld åbnet muligheden for at alle elever nu kan bryde læsekoden ved at forstå læsningens fonetiske byggeklodser trin for trin. ”Drilleord I – Det hemmelige alfabet og de 120 mest brugte ord” er en naturlig efterfølger til arbejdsmappen ”Søde ord – alle kan lære at læse”. Eleven bør med andre ord ikke begynde på denne arbejdsmappe medmindre han uden problemer kan læse lydrette ord! Arbejdsmappen er i lige så høj grad beregnet for elever i indskolingen som for elever der modtager specialundervisning. For at sikre at alle i klassen lærer at læse, er det nødvendigt at anvende 100 pct. undervisningsdifferentiering. Det vil sige at den enkelte elev arbejder med materialet i netop sit tempo. (En nærmere beskrivelse af undervisningsmetoden findes i lærervejledningen til ”Søde ord – alle kan lære at læse”.) Den viden som eleven erhverver sig om de ikke-alfabetiske sproglyde, bruges bl.a. til at lære de 120 hyppigste ord i det danske sprog, ikke som ordbilleder, gætteri eller udenadslære, men vha. grundlæggende fonologiske byggeklodser. Hvis læreren evner at undervise eleven i ordenes lydlige enkeltdele, vil eleven være i stand til at forstå hvordan de er skruet sammen rent fonetisk. Resultatet er at alle elever der er motiveret, og som har et sprog og et fungerende sanseapparat, vil være i stand til at lære at læse. Arbejdsmappen er delt op således at alle venstre-sider er en teoretisk beskrivelse og forklaring for henholdsvis lærer og elev. Opgavebeskrivelserne for eleven er bevidst skrevet i et let og forståeligt sprog. Det betyder at du som lærer som regel kan læse direkte op for eleven. Alle højre-sider består af konkrete opgaver som eleven skal løse. 

Bogkortets ID
111778150
Dato for offentliggørelse
4. april 2018
Udgivelsesdato
19. marts 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
218 sider
Udgave/version
3. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-91576-21-8
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (F.07.g)
   • Dansksystemer (F.07.e)
   • Materialer med opgaveløsning. Læsespil (F.07.k)
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
   • Læsetræning, studieteknik, bibliotekskundskab (F.08.n)
   • Specialundervisning (F.08.r)
 • Specialundervisning
  • Dansk
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (S.07.g)
   • Dansksystemer (S.07.e)
   • Læse-/stavekurser og evalueringsmaterialer (S.07.u)
   • Materialer med opgaveløsning. Læsespil (S.07.k)
   • Ordindlæring/ordtræning (S.07.h)
   • Skriftlige aktiviteter (S.07.i)
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (S.07.f)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
3950,- inkl. moms ekspederes direkte fra forlaget.
Emneord
De små bogstaver, Sammenhængende skrift, Hårde konsonanter, De 120 mest brugte ord, Konsonantklynger, Hård, kort, lang vokal, Dobbeltkonsonanter, Karate-konsonanter, Det hemmelige alfabet
Klassetrin
1.-3. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
    • 3. - 4. klasse