Kommentarer

Efteruddannelse af kørelærere  

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
AMU
Transporterhvervet (TUR)
Registreret af:
Transporterhvervets Uddannelser

Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i som kørelærere Efteruddannelsen sigter mod: At kørelæreren har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelæreren kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver, At kørelæreren kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en undervisningslektion, At sikre kørelærerens viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færd-selssociologi,  at kørelæreren har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,  at kørelæreren har viden om relevante love og bekendtgørelser, og  at kørelæreren har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen. Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af følgende valgfrie emner:  køretøjsteknik og køreteknik,  energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori,  arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole, og  virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole. 

Bogkortets ID
111588456
Dato for offentliggørelse
26. marts 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
Efteruddannelse af kørelærere
Læringsmål
  • AMU
    • Transporterhvervet (TUR)
      • Vejgodstransport