Kommentarer

2. Bogstaverne. Ordforståelse og auditiv stavetræning  

Serietitel:
Lær at stave
Forfattere:
Uffe Larsen, Kristine Marie Eriksen
Udgiver:
UL REV Programming
Materialetype:
 
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
1.-3. kl.
Registreret af:
UL REV PROGRAMMING V/UFFE LARSEN

Programmet Bogstaverne består af tre opgavetyper: Tænk på et bogstav, ski-bogstaverne og Find ordets bogstaver. Alle opgaver har det udgangspunkt, at eleven skal tænke over- og gætte de bogstaver som indgår i ordet. Eleven skal vurdere om et bogstav er der. Eleven skal bruge det kvalificerede gæt. I Tænk på et bogstav skal eleven først vælge et bestemt bogstav, som skal lyttes efter. Derefter får eleven præsenteret et antal ord, og skal for hvert eneklt af ordene afgøre om bogstavet er i ordet eller ikke. Rammen i Ski-bogstaverne er, at der i hvert ord mangler netop et bogstav i ordet. Eleven skal så finde netop det bogstav. På indgangssiden vælger eleven hvilke bogstaver der kan/skal vælges i mellem. Programmet udvælger derefter opgaveordene til eleven. I Find ordets bogstaver skal eleven gætte alle de forskellige bogstaver som indgår i ordet. Meningen i alle opgaverne er, at eleven skal lege sig frem til viden om ordenes grafiske repræsentation, hvormed at svære ord også kan indgå i ordforrådet. Omvendt kan ordforrådet også tilrettelægges pædagogisk med lydrette ord og den svage staver for øje. Opgaveordene bestemmes af læreren/instruktøren på Lærerens side, hvor forskellige ordbaser kan vælges. Nye ordbaser kan tilføjes og med programmets indbyggede båndoptager kan læreren tilføje helt nye opgaveord. Endvidere kan programmet indstilles til at vise ordet et kort øjeblik inden der skal svares. Eleven kan med den indbyggede båndoptager træne opgaveordenes udtale. Eleven kan slutte opgaverne med at skrive en lille historie hvor opgaveordene indgår. Alle historier gemmes i en StoryBogen, som er en database over alle elev-historier. Historier og ord kanlæses op med programmets egen indbyggede oplæser. Programmet kan endvidere læse op med tale- (oplæsnings) programmer som måttet være installeret på computeren. Således kan eleven høre ordene med forskellige stemmer. De tre programmer i Bogstaverne har sideløbende med stavetræningen en spil-idé. I Find ordets bogstaver gælder det om at undgå at flyene styrter ned, i Tænk på et bogstav skal to luftballoner sættes til vejrs, og i Skibogstaverne skal en skiløber i mål på kortest tid. I Tænk på et bogstav kan to elever desuden spille mod hinanden. 

Bogkortets ID
111517
Dato for offentliggørelse
9. november 2004
Udgivelsesdato
1. januar 2003
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
1 cd-rom (5-bruger kr. 1.668,00 / Skolelicens kr. 2.392,00). Programmet kan leases: Se priser på www.ulrev.dk/bestilling_leasing.php / 1-bruger
Udgave/version
2. udgave, 2. oplag
ISBN
978-87-988906-6-9
DK5
89.691
FAUST
24559610
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Auditiv perception (F.07.a)
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (F.07.g)
   • Skriftlig dansk (F.07.i)
  • Dansk
   • Specialundervisning (F.08.r)
   • Stavetræning (F.08.k)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
496,00 kr. 5-bruger kr. 1668,00 / Skolelicens kr. 2.392,00.
Emneord
specialundervisning, bogstavindlæring, bogstavtræning, stavetræning, auditiv perception , dansk sprog, stavning, bogstaver
Klassetrin
1.-3. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk