Kommentarer

1. LydHuset. Lydkursus og fundamental stavetræning  

Serietitel:
Lær at stave
Forfattere:
Uffe Larsen, Kristine Marie Eriksen
Udgiver:
UL REV Programming
Materialetype:
 
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
0.-3. kl.
Registreret af:
UL REV PROGRAMMING V/UFFE LARSEN

EDB-programmet LydHuset er ment som et øveprogram til det lydkursus, som i dag på de fleste skoler i Danmark danner basis for den første læse- og staveindlæring. På Lydkurset lærer børnene et sæt bogstavlyde (fonemer). De lærer at disse bogstavlyde artkuleres et bestemt sted i munden og a lydene har et bogstavnavn og en grafisk repræsentation. Som pædagogisk redskab får bogstaverne et symbolbillede, og et rim/remse. Bogstavet "f" har således "fine frøken Frederiksen" som rim/remse. Børnene lærer, at bogstavlyden til bogstavet "f" er en læbelyd. Den ikke-faglærte instruktør kan læse "Sglaj" fra Specialpædagogisk Forlag for at lærer symbolbillederne til bogstaverne at kende. Børn kender symbolbillederne, og for dem er genkendelsen en glæde og et incitament til at gå i krig med opgaveordene i LydHuset. Ved forskellige slags opgaver træner børnene i LydHuset at høre forskel på et ords begyndelseslyd (forlyd). I nogle opgaver trænes også elevens evne til at høre ordets slutlyd (udly). Eleven kan med den indbyggede bpndoptager træne opgaveordenes udtale. Eleven kan slutte opgaverne med at skrive en lille historie hvor opgaveordene indgår. Alle historier gemmes i en StoryBogen, som er en database over alle elev-historie. Historier og ord kan læses op med programmets egen indbyggede oplæser. Programmet kan endvidere læse op med tale-(oplæsnings) programmer som måttet være installeret på computeren. Således kan eleven høre ordene med forskellige stemmer. Opgaveordene bestemmes af læreren/instruktøren på Lærerens side, hvor forskellige ordbaser kan vælges. Nye ordbaser kan tilføjes og med programmets indbyggede båndoptager kan læreren tilføje helt nye opgaveord. 

Bogkortets ID
111501
Dato for offentliggørelse
9. november 2004
Udgivelsesdato
1. januar 2003
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
1 cd-rom (5-bruger kr. 1656,00 / Skolelicens kr. 2376,00). Programmet kan leases: Se priser på www.ulrev.dk/bestilling_leasing.php / 1-bruger
Udgave/version
2. udgave, 2. oplag
ISBN
978-87-988906-5-2
DK5
89.691
FAUST
24565823
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Auditiv perception (F.07.a)
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (F.07.g)
   • Skriftlig dansk (F.07.i)
   • Taktil perception (F.07.b)
  • Dansk
   • Specialundervisning (F.08.r)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
492,00 kr. 5-bruger kr. 1656,00 / Skolelicens kr. 2.376,00.
Emneord
specialundervisning, taktil perception, bogstavindlæring, bogstavtræning, auditiv perception , dansk sprog, stavetræning, stavning
Klassetrin
0.-3. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk