En grøn og retfærdig madpolitik. Grønne mål for landbruget og en reform af EU’s landbrugspolitik, som skaber retfærdige levevilkår nu og i fremtiden  

Forfattere:
Natalia Lehrmann, NOAH - Friends of the Earth Denmark, Frie Bønder - Levende Land
Udgiver:
NOAH - Friends of the Earth Denmark
Materialetype:
   
Indhold:
Frilæsning, iBog, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Madkundskab - valgfag, Naturfag, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Biologi, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Samfundsfag
Stx
Biologi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag
Hf
Biologi, Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag
Registreret af:
NOAH

Der er alarmerende behov for nytænkning! En ud af fire af EU’s landbrug er forsvundet mellem 2003 og 2013, fordi EU’s politik fremmer de store, industrielle landbrug. Europa-Kommissionens nye udspil til reform lægger op til, at de store, industrielle landbrug og firmaer kan fortsætte med at dominere samt en fortsat stor animalsk produktion. Det er til stor skade for miljø og klima. Den animalske produktion er især et problem, da den står for 70 procent af EU’s landfodaftryk af landbrugsprodukter. NOAH – Friends of the Earth Denmark og Frie Bønder – Levende Land peger på det alarmerende behov for, at der sker markante ændringer af måden, hvorpå landbrugsjorden forvaltes. Derfor står vi bag denne publikation, der indeholder en analyse, som underbygges af forskning og munder ud i konkrete løsninger og anbefalinger. Der er brug for en model, der ser landbruget i et større system – en madpolitik, der både tager hensyn til produktion og forbrug, sundhed for dyr og mennesker, sociale rettigheder og miljøet. 

Bogkortets ID
111481230
Dato for offentliggørelse
22. marts 2018
Udgivelsesdato
15. december 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle pc'er med Adobe Reader
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle med internetadgang og Adobe reader
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle med Adobe Reader
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Designere
www.lindgreiner.dk, Rasmus Lind Greiner
Anden bidragyder
Frederiksberg Trykkeri
Sidetal
40 sider
Udgave/version
1. udgave, 1.oplag
ISBN
978-87-93536-31-9 (digital udgave: 978-87-93536-32-6)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Gratis mod betaling af leveringsomkostninger
Emneord
EU, landbrug, fødevarer, mad, miljø, klima, bæredygtighed
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Biologi
   • Miljø
   • Naturfag
   • Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
   • Samfundsfag
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
   • Madkundskab - valgfag
   • Naturfag
    • 10. klasse
   • Samfundsfag
    • 10. klasse
    • 8. - 9. klasse
 • Hf
  • Biologi
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Biologi
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Biologi
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Samfundsfag