Kommentarer

Alle til idræt  

Forfattere:
Birgit Flygstrup, Jette Selmer, Tine Soulié
Udgiver:
Handicapidrættens Videnscenter
Materialetype:
 
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Idræt
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Videnscenter om handicap S/I

Alle til idræt er en undervisningsvejledning, der giver svar på, hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning i faget idræt i folkeskolen. Alle til idræt er en hjælp til idrætslærere og pædagogisk personale, som ønsker mere viden om, hvordan elever med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i idrætsundervisningen. Materialet indeholder eksempler på aktiviteter til et helt skoleår fra 1. – 9. klasse med tilpasninger til elever i forskellige typer af vanskeligheder. Alle til idræt tager afsæt i Folkeskolens Formålsparagraf, Fælles Mål for idræt og fagformålet og præsenterer, hvordan man kan skabe inkluderende undervisning fra planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen af aktiviteterne. Alle til idræt giver samtidig teoretisk baggrundsviden, som kan inspirere til at udfolde den inkluderende tænkning, så den kan bidrage positivt til skolens kultur. 

Bogkortets ID
111417336
Dato for offentliggørelse
20. marts 2018
Udgivelsesdato
8. januar 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Maja Sølvstrøm Jensen
Sidetal
215 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-90388-22-5
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Bogen koster 250 kr. plus porto.
Emneord
idræt, inklusion, funktionsnedsættelse
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Idræt
    • 1. - 2. klasse
    • 10. klasse
    • 3. - 5. klasse
    • 6. - 7. klasse
    • 8. - 9. klasse
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet indeholder eksempler på aktiviteter til et helt skoleår fra 1. – 9. klasse