Kommentarer

Flere sider af KS. Grønland  

Serietitel:
Flere sider af KS
Forfattere:
Suzanne Gudbjerg-Hansen, Thomas P. Larsen, Ulrik Lavtsen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Geografi
Hf
Geografi
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Flere sider af KS. Grønland belyser gennem tre rigt illustrerede afsnit Grønlands historie, samfund og kultur. Bogen er tilpasset det nye KS og skrevet direkte til eleverne i HF og på VUC. Den giver mulighed for faglig fordybelse i de tre fag historie, samfundsfag og religion - og åbner samtidig for tværfagligt samarbejde mellem fagene. Historieafsnittet gennemgår Grønlands historie fra de tidligste inuit-kulturerfrem til i dag. Den historiske udvikling følges fra inuits indvandringer på øen til vikingernes bosættelser, og videre til den europæiske konkurrence om Grønlands naturressourcer i 1500 og 1600-tallet. Hovedvægten ligger på den historiske udvikling fra den dansk-norske kolonisering i 1700-tallet over integrationen i Danmark fra 1953 og til nutidens selvstyre inden for Rigsfællesskabet. Samfundsfag undersøger konsekvenserne af den moderniseringsproces, som Grønland har gennemgået i perioden fra sidste halvdel af 1800-tallet frem til i dag. Fokus ligger på udviklingen inden for samfunds- og familietyper samt moderniseringsprocessens sociale og identitetsmæssige konsekvenser. I bogens religionsafsnit beskrives væsentlige aspekter ved religionsudøvelsen inden for den traditionelle inuit-kultur. Centralt står her forholdet til naturen og fangstdyrene samt Angakkoqens (shamanens) funktion som bindeled til de forskellige ånder og kræfter i naturen. Endelig belyses de religiøse forandringer, som har fundet sted med europæernes ankomst fra 1700-tallet. Bogen lægger gennem figurer, opgaver og kildetekster op til elevernes og kursisternes selvstændige refleksioner og faglige stillingtagen - samt til samarbejdet mellem fagene. 

Bogkortets ID
110618123
Dato for offentliggørelse
16. februar 2018
Udgivelsesdato
10. august 2017
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Stefan Dybdal Emkjær
Sidetal
160 sider
Udgave/version
1
ISBN
9788770666367
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
 • Gymnasiale uddannelser
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
Pris (ekskl. moms) og vilkår
179
Emneord
flere sider af ks, grønland
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Geografi
 • Hf
  • Geografi