KonteXt+ 4, Træningshæfte/Web  

Serietitel:
Kontext
Forfattere:
Bent Lindhardt, Michael Poulsen
Materialetype:
  
Indhold:
Engangsmateriale
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Færdselslære, Iværksætter, Kristendomskundskab, Matematik, Medier - valgfag, Modersmålsundervisning, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Teknologi og kommunikation
Hhx
Statistik
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

KonteXt+ er en gennemgribende revision af KonteXt, hvor indholdet er skrevet ud fra Fælles Mål og er tænkt ind i en læringsmålstyret undervisning. KonteXt+ 4, Træningshæfte/Web er et supplerende materiale til KonteXt+ 4, Kernebog/Web. Det vil dog også kunne anvendes som selvstændigt træningsmateriale uafhængigt af lærebog. Opgaverne i hæftet tager udgangspunkt i, at eleverne skal gøre brug af regnestrategier, notatregning og overslagsregning. I afsnittet Læs og forstå træner eleverne i tekstforståelse ud fra de samme tanker, der er bag tænkningen i ALP. Træningshæftet består af: Blandede opgaver til repetition af tidligere faglige emner. Opgaver, der knytter sig til scenarierne i kernebogens stof i kapitlerne. "Læs og forstå"-opgaver med træning i tekstopgaver. Træning i anvendelse af GeoGebra og regneark. KonteXt+ 4, Træningshæfte/Web er et engangshæfte på 64 sider som samtidig giver adgang til træning.kontextplus.dk På websitet indgår GeoGebra og regnearks-opgaver vejledningsfilm til GeoGebra og regneark Facitliste 

Bogkortets ID
110477835
Dato for offentliggørelse
9. februar 2018
Udgivelsesdato
1. marts 2018
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Chrome OS, Windows, Mac OS, Linux
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Susanne Schulian
Sidetal
64 sider
Udgave/version
1
ISBN
9788723528520
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik
   • Supplerende materiale (F.52.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
52
Emneord
KonteXt+, matematik, træning, Læs og forstå, notatregning, regnestrategier
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Kreative og musiske udtryksformer (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama
      • Kommunikation (obligatorisk område)
     • Matematisk opmærksomhed (obligatorisk): Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer
      • Tal (obligatorisk område)
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til talt dansk udtrykt i enkle former
      • Kommunikation (obligatorisk område)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
    • 10. klasse (obligatorisk område)
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk
      • Kommunikation (obligatorisk område)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 10. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte med forståelse til talt dansk med flertydige budskaber
      • Kommunikation (obligatorisk område)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
    • 3. - 5. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk
      • Kommunikation (obligatorisk område)
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive fiktive og ikke-fiktive tekster
      • Kommunikation (obligatorisk område)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et tydeligt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
    • 6. - 7. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til nuanceret talt dansk
      • Kommunikation (obligatorisk område)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et varieret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
    • 8. - 9. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk
      • Kommunikation (obligatorisk område)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
    • Børnehaveklassen - 2. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til enkelt talt dansk
      • Kommunikation (obligatorisk område)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
   • Færdselslære
    • 4. - 6. klasse
   • Iværksætter
    • 10. klasse
     • Salg og markedsføring (obligatorisk): Eleven kan udvikle en markedsføringsstrategi
      • Kommunikation (obligatorisk område)
   • Kristendomskundskab
    • 4. - 6. klasse
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
      • Geometrisk tegning (obligatorisk område)
      • Måling (obligatorisk område)
      • Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
      • Modellering (obligatorisk område)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
      • Statistik (obligatorisk område)
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
      • Algebra (obligatorisk område)
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
      • Tal (obligatorisk område)
    • 10. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk område): Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen
      • Geometrisk tegning (obligatorisk område)
      • Måling (obligatorisk område)
      • Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
      • Modellering (obligatorisk område)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed
      • Statistik (obligatorisk område)
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelse
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
      • Tal (obligatorisk område)
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
      • Geometrisk tegning (obligatorisk område)
      • Måling (obligatorisk område)
      • Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
      • Modellering (obligatorisk område)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
      • Sandsynlighed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge chancestørrelser ved simulering af chanceeksperimenter (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter (vejledende mål)
      • Statistik (obligatorisk område)
       • Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser (vejledende mål)
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
      • Algebra (obligatorisk område)
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
      • Tal (obligatorisk område)
    • 7. - 9. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk ): Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
      • Geometrisk tegning (obligatorisk område)
      • Måling (obligatorisk område)
      • Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
      • Modellering (obligatorisk område)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
      • Statistik (obligatorisk område)
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
      • Tal (obligatorisk område)
   • Medier - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Medieproduktion (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
   • Modersmålsundervisning
    • 4. - 6. klasse
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
     • Samfundsfaglige metoder (obligatorisk): Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
      • Statistik (obligatorisk område)
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    • 4. - 6. klasse
   • Teknologi og kommunikation
    • 10. klasse
     • Produktion og formidling (obligatorisk): Eleven kan kommunikere i egne og fælles produktioner ved hjælp af digital teknologi
      • Kommunikation (obligatorisk område)
 • Hhx
  • Statistik