Theory and Analysis  

Forfattere:
Katrine Brøndsted
Udgiver:
Alt i Ord
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale, Frilæsning
Målgruppe:
Stx
Almen studieforberedelse, Dansk, Engelsk
Registreret af:
Alt i Ord

Theory and Analysis er en kort og præcis bog om litterære teorier og metoder, der kan bruges ved tekstanalyse. Bogen har først tre lettilgængelige introduktioner til hhv. Benedict Andersons ‘Imagined Communities’, Edward W. Saids ‘Orientalism’ samt ‘Postcolonial theory’. Derefter følger korte guides til analysemetoder som kønskritik og ideologikritik, psykologisk analyse, retorisk analyse, filmanalyse m.fl. Bogen er på engelsk og kan bruges af alle, der vil have en koncis indføring i analysemetoder samt et lille udvalg litteraturteori. Bogen er en del af Indiens-antologien Narrating India (2016) og er en e-bog i pdf-format på 39 sider. 

Bogkortets ID
110424963
Dato for offentliggørelse
7. februar 2018
Udgivelsesdato
1. februar 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows + OS (det er en pdf-fil
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Android + iOS
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Edge, Firefox, Chrome, Safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
39 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
9788740417647
Emneord
Metoder, retorisk analyse, orientalism, new criticism, biographical criticism, psychological criticism, postcolonial theory, postcolonial criticism, historical criticism, gender criticism, kønsteori, stilistik, stylistics, film criticism, diskurs, discourse analysis
Læringsmål
  • Stx
    • Almen studieforberedelse
    • Dansk
    • Engelsk