Hent online materiale (0)

Kommentarer

SmåP: Film på plakaten  

Serietitel:
SmåP-aktivitet
Udgiver:
Station Next
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, AV-materiale, Software (fagligt indhold), Supplerende materiale, Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst - valgfag, Dansk, Filmkundskab - valgfag, Medier - valgfag
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
FONDEN STATION NEXT

Se en kortfilm og fremstil plakaten til den. Eleverne udvælger selv et still frame fra filmen, som skal danne baggrund for deres filmplakat. 

Bogkortets ID
109639775
Dato for offentliggørelse
5. januar 2018
Udgivelsesdato
1. april 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktører
Torben Larsen, Susanne Wad
Emneord
It, Medier, Plakat, Billedredigering, Genre, Præsentation, Remediering, Reklame
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Billedanalyse (obligatorisk): Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk
   • Dansk
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
   • Filmkundskab - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Filmanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv
   • Medier - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Medieanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv
     • Medieproduktion (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner
Kommentar til brug i undervisningen
Brugerne arbejder med billeder og udtryk. De skal skabe en filmplakat til en kortfilm, på baggrund af et stillbillede, de udvælger fra filmen. De reflekterer over, hvilken historie de vil fortælle med billedet, samt hvilke virkemidler de dertil vil anvende.