Ordheltene  

Udgiver:
Progression Park
Materialetype:
  
Indhold:
App, Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Registreret af:
Progression Park ivs

Ordheltene er et digitalt læremiddel til ordblinde, svagtlæsende og nye læsere. Ordheltene kombinerer spildesign med forskningsbaserede læsestrategier (PHAST-systemet, kendt i Danmark som VAKS). Ordheltene er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet og Innovationsfonden, i samarbejde med ordblinde børn, undervisere og fageksperter. Ordheltene er derved tilpasset til hverdagen på skolerne og har et solidt fagligt niveau. Ordheltene har inkorporeret tre fonologiske strategier, som udgør grundlaget for læsning af ord. Disse læsestrategier er personificeret i de tre ordhelte, Lydmesteren, Rimfeen og Vokaldetektiven. Denne personificering gør de ellers abstrakte læsestrategier levende og følelsesmæssigt nærværende for eleven, hvilket stimulerer elevens episodiske hukommelse, styrker den personlige relevans og øger overførbarheden. Der trænes genkendelse af vokalernes, konsonanternes lyde og lydrette ord med Lydmesteren, lydrette såvel som ikke-lydrette rimendelser med Rimfeen, samt vokalglidninger med Vokaldetektiven. På denne måde kommer eleven grundigt omkring de udfordrende aspekter af den danske fonologi. Der er frihed til at vælge netop de strategier og ord, som bedst adresserer elevens niveau og udfordringer. Ordheltene indeholder mere end 2200 ord, indtalt af en professionel skuespiller. 

Bogkortets ID
109086813
Dato for offentliggørelse
8. januar 2018
Udgivelsesdato
16. oktober 2018
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Chromebook, Windows PC, Mac
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad/iPhone med iOS 9 og nyere samt Android-enheder med Android 4.2.2 og nyere
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Designer
Progression Park
Samarbejdspartnere
Monica Irene Krarup Olesen, Funday Factory
Omfang
Ordheltene indeholder mere end 2200 ord og øvelser til mere end et år.
Udgave/version
v1.0
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Pris: 139,00 kr.
Emneord
Specialundervisning, Ordblind, Svagtlæsende, Digitalt, Læsestrategier, Engagerende, Motiverende, Forskningsbaseret, Motivation
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert (vejledende mål)
    • 3. - 4. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om læseforståelsesstrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten (vejledende mål)
    • 5. - 6. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Ordheltene kan anvendes i undervisningen, enten for sig selv, som supplement til VAKS, eller sammen med det gratis, papir-baserede undervisningsforløb Ordheltene fra Ordskoven. Opgaverne er struktureret så undervisningen hurtigt og effektivt kan målrettes den enkelte elev, og herved maksimere udbyttet i timerne. Ordheltene gør det muligt for eleverne at få undervisning i læsestrategierne i klassen, og træne strategierne efter timen. Elevernes resultater og udvikling registreres, så læreren løbende kan følge barnets udvikling når det ikke er på skolen.