Leg med matematikken - I Skolegården  

Serietitel:
Matematikkens Univers - Digitalt, 1. - 3. klasse
Forfattere:
Connie Nielsen, Elisabeth Tang , Forlaget Matematik
Udgiver:
Forlaget Matematik
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Lærervejledning, Opslagsværk og samlinger, Prøver, opgaver og test, Software (fagligt indhold), Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Klassetrin:
1.-3. kl.
Registreret af:
FORLAGET MATEMATIK ApS

Denne version er gratis. Skolegården giver adgang til syv undersøgende aktiviteter og fem træningsaktiviteter. Der er aktiviteter, der primært styrker elevernes arbejde med geometri og måling fx figurgenkendelse, sortering, tidsfornemmelse, omkreds og areal. Der er også to aktiviteter, der arbejder med elevernes intuitive chanceforståelse ved hjælp af terningkast. Der er lagt op til samarbejde parvis eller i mindre grupper. Aktiviteterne er selvinstruerende, og der er speak, der understøtter elevernes arbejde. I lærervejledningen er der forslag til yderligere aktiviteter for hele klassen eller mindre grupper af elever. Adgang via https://mum.ventures.dk/Elev/SkolegaardDemo.aspx - Login med UNI-Login. 

Bogkortets ID
108958874
Dato for offentliggørelse
13. december 2017
Udgivelsesdato
13. december 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows, MAC, IPad, IPhone, Android
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Windows, MAC, IPad, IPhone, Android
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explore 10, Chrome 45, Firefox 38, Safari 8
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Klaus Fink
Samarbejdspartner
@ventures, Kompetencencenter for e-læring
Anden bidragyder
Undervisningsministeriets udlodningsmidler
Udgave/version
V.1
ISBN
978-8793526-11-2
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik, ikke-boglige materialer
   • Geometri (F.53.d)
   • Måling (F.53.e)
   • Sortering og ordning (F.53.g)
   • Statistik og sandsynlighedsregning (F.53.f)
   • Sømbrætter og kuber (F.53.i)
  • Matematik
   • Supplerende materiale (F.52.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Denne version er gratis. Adgang via https://mum.ventures.dk/Elev/SkolegaardDemo.aspx - Login med UNI-Login
Emneord
Matematiske faglige områder, geometri, Statistik og sandsynlighed, måling, tid, omkreds, areal, måleenheder, modeleringskompetence, kommunikationskompetence
Klassetrin
1.-3. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge (obligatorisk område)
      • Geometrisk tegning (obligatorisk område)
      • Måling (obligatorisk område)
      • Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
      • Kommunikation (obligatorisk område)
      • Modellering (obligatorisk område)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
      • Sandsynlighed (obligatorisk område)
      • Statistik (obligatorisk område)
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
      • Tal (obligatorisk område)
Undervisningstid
25 lektioner
Kommentar til brug i undervisningen
Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen. Det er kun lærer der har adgang til Lærervejledningen. Husk Dataaftale, kontakt mat.forlag@dkmat.dk