Hent online materiale (0)

Kommentarer

Lutheriet  

Materialetype:
   
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Grundskole
Kristendomskundskab
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
COPENHAGEN FILM ApS

E-bog om Reformationen. Indeholder film, elevopgaver, forslag til undervisningsforløb samt links til andet relevant materiale. Uv-materialet fokuserer på Martin Luthers liv; Reformationen i Danmark; Reformationens betydning i dag. 

Bogkortets ID
108280167
Dato for offentliggørelse
16. november 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows og Mac
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle kendte
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Niels-Ole Rasmussen, cand.comm.
Andre bidragydere
Marianne Christiansen, biskop, Martin Schwarz Lausten, teologisk professor
Varighed
45 minutter
Sidetal
25 sider
Emneord
Reformationen, Martin Luther, Afladshandel, Kirkeindretning
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Kristendomskundskab
    • 7. - 9. klasse
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
      • Kristendommens historie (obligatorisk område)
       • Eleven kan reflektere over kristendommens udvikling og folkekirkens betydning i Danmark (vejledende mål)
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
      • Livsfilosofi (obligatorisk område)
       • Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål (vejledende mål)