Kommentarer

Gutenberg og Google  

Forfattere:
Henrik Poulsen
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Gutenberg og Google er en mediegrundbog til danskfaget i de gymnasiale uddannelser. Bogen tager udgangspunkt i kritisk medieteori og arbejder med et bredt mediebegreb, der forener danskfagets tre perspektiver – litteratur, sprog og medier – i et samlet mediehistorisk perspektiv. Gutenberg og Google betegner to medietidsaldre, der præger vores aktuelle skrift- og kommunikationskultur i med- og modspil med hinanden. Bogen består af et rammeskabende introduktionskapitel og seks selvstændige temakapitler, hvilket gør den lige til at anvende i forløb i undervisningen. Temakapitlerne sætter fokus på forskellige sider af den mediekulturelle udvikling fra Gutenberg-galaksens trykte og elektroniske medier til Google-galaksens digitale medier. Kapitlerne undersøger forandringer i den medierede fortæller, selviagttagelse, virkelighedsopfattelse, journalistik, dokumentar og offentlige debat. Gutenberg og Google bringer tekst, sprog og medie i spil med hinanden. For tekster er støbt i et sprog og svøbt i et medie. De former og påvirker hinanden. 

Bogkortets ID
107746138
Dato for offentliggørelse
30. oktober 2017
Udgivelsesdato
13. november 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Lars Granild
Omfang
216
Udgave/version
1. udgave
ISBN
9788779969957
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Temaer og genrer (G.08.d)
  • Mediekundskab, medieteknik (G.55)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Temaer og genrer (V.08.d)
Emneord
Medieteori, Mediehistorie, Medieanalyse
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Folkeskolelærer
 • Stx
  • Dansk