Hent online materiale (0)

Kommentarer

Flyt fokus - samarbejde og trivsel i børnehaven. Tre nye film  

Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Klassetrin:
0. kl.
Registreret af:
Filmkompagniet

I børnehaven ser man alle slags børn – også dem, der er urolige og udadreagerende. Det kan være udfordrende, og måden hvorpå man møder barnet hjemme og i børnehaven, har stor betydning for både trivsel og udvikling. Hvis et barn mistrives og er udadreagerende, går det både ud over barnet selv, hele børnegruppen og de voksnes arbejdsglæde. Værktøjerne i filmene kan etableres som specialpædagogisk praksis til børn med uro og udadreagerende adfærd og er tilmed gavnlige for alle børn. Med tre nye film er det vores intention at give en virksom og lettilgængelig håndsrækning til alle, der arbejder med førskolebørn. Der er tidligere produceret film til lærere i grundskolen - se filmkompagniet.dk. Filmen hedder "Inklusion i klassen" - udvikling af lærerkompetencer. I de tre nye film kan du se, hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konkrete værktøjer til det daglige arbejde. I filmen vejleder psykolog Luise Bæk Bomme, Center for ADHD i pædagogisk didaktisk relationsarbejde, og vi viser, hvordan det omsættes i praksis i hverdagen i børnehaven. Center for ADHD deler på denne måde deres specialviden om hvordan man kan arbejde med børn med opmærksomhedsvanskeligheder. Filmene er produceret af Marianne Rasmussen fra Filmkompagniet i samarbejde med Center for ADHD, med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Vi er glade og stolte over de tre små film og håber, at de bliver et vigtigt bidrag til trivsel og arbejdsglæde rundt om i landets børnehaver. 

Bogkortets ID
104713841
Dato for offentliggørelse
25. september 2017
Udgivelsesdato
28. september 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Underviser
Instruktør
Marianne Rasmussen Filmkompagniet
Varighed
40 minutter
Omfang
3 film af knap 15 minutters varighed
Emneord
adhd, center for adhd, børnehaven, trivsel, opmærksomhedsvanskeligheder
Klassetrin
0. kl.