Hent online materiale (0)

Kommentarer

Venstre Hånd  

Serietitel:
Fire kortfilm om inklusion og mobning
Forfattere:
Charlotte Selvig Svensen
Udgiver:
Salaam Film & Dialog
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Filmkundskab - valgfag, Kristendomskundskab
Registreret af:
Salaam Film & Dialog

På 22 minutter kommer vi ind på livet af den venstrehåndede Abdelali. Han bliver konstant straffet af sin far, når han bruger sin venstre hånd. Konflikten mellem far og søn varer hele livet. Filmen følger Abdelali som barn, teenager, og da han selv er blevet far. Udgivelsen er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings udlodningsmidler. Det tilhørende undervisningsmateriale indeholder ideer til arbejdet med filmen i faget kristendom indenfor kompetenceområdet livsfilosofi og etik og i faget dansk indenfor kompetenceområderne fortolkning og kommunikation og sætter samtidig fokus på temaet fordomme/at være anderledes. Undervisningsmaterialet kommer med konkrete forslag til arbejdet med forskelligheder, moral og fordomme i begge fag. Materialet indeholder desuden forslag til arbejdet med filmen i filmkundskab indenfor kompetenceområdet filmanalyse: Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv. 

Bogkortets ID
104583429
Dato for offentliggørelse
19. september 2017
Udgivelsesdato
18. september 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle typer
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle typer
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle platforme
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Instruktør
Fadil Chouika
Varighed
22 minutter
Sidetal
14 sider
Emneord
Angst, Empati, dansk, kristendomsundervisning, mediefag, fordomme, følelser, magt, marokko, mobning, stigmatiseriing, tabuer, tilgivelse, vold, værdier
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
   • Filmkundskab - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Filmanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv
   • Kristendomskundskab
    • 7. - 9. klasse
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper