Hent online materiale (0)

Kommentarer

Jagten På Allergien  

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, App, Lærervejledning, Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Fysik/kemi, Natur/teknologi
Klassetrin:
5.-9. kl.
Registreret af:
Astma-Allergi Danmark

Jagten på Allergien er et digitalt undervisningsmateriale til 5.-6. klasse i natur/teknologi og 8.-9. klasses naturfag (primært biologi og fysik/kemi). Eleverne skal via materialet på hjemmesiden, egne undersøgelser, praktiske forsøg og samarbejde lære om de forskellige aspekter af allergi. 

Bogkortets ID
103169219
Dato for offentliggørelse
7. august 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: IPad og IPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Anden bidragyder
Anne Dorte Spang-Thomsen
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Natur/teknik (F.65)
  • Tværfaglige materialer
   • 8.- 10. klassetrin (F.81.d)
Emneord
Natur/teknologi, Kemi, Biologi, Immunsystemet, Allergi, Undervisningsministeriets udlodningsmidler
Klassetrin
5.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
      • Argumentation (obligatorisk område)
       • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven kan med modeller forklare kroppens forsvarsmekanismer (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
   • Fysik/kemi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
      • Argumentation (obligatorisk område)
       • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
      • Produktion og teknologi (obligatorisk område)
       • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere en teknologis bæredygtighed (vejledende mål)
      • Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
       • Eleven kan anvende stoffer hensigtsmæssigt i hverdagen (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
      • Produktion og teknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
   • Natur/teknologi
    • 5. - 6. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkel naturfaglig kildekritik (vejledende mål)
       • Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan designe enkle modeller
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
      • Mennesket (obligatorisk område)
       • Eleven kan skelne mellem livsstilsfaktorer og levevilkår (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale interessemodsætninger (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet og fremstilling i medier (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter (vejledende mål)
       • Eleven kan udvikle enkle produkter (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven kan designe enkle undersøgelser (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser (vejledende mål)