CampEngelsk  

Forfattere:
Carol Livingstone, Benthe Fogh Jensen, Chris Carter, Jacob Chammon, Catherine Watson
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Engelsk, Matematik
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Træn engelsk på en helt ny mådeSlip dine elever løs i det helt nye intelligente læremiddel CampEngelsk, der hele tiden tilpasser sig den enkelte elevs niveau og hjælper eleven videre i den rigtige retning og i rette tempo. 

Bogkortets ID
102419325
Dato for offentliggørelse
29. juni 2017
Udgivelsesdato
1. april 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Chrome OS, Windows, Mac OS, Linux
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Android, IOS, Windows
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE9+, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: Unilogin
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
0 sider
Omfang
0
Udgave/version
1
ISBN
9788723522115
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Grammatik og skriftlig fremstilling (U.14.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
600
Emneord
CanpEngelsk
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
      • Respons (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om tekststruktur (vejledende mål)
   • Engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
      • Lytning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om anvendelse af baggrundsviden (vejledende mål)
       • Eleven har viden om fokuseret lytning gennem støttespørgsmål (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tryk, tempo og intonation (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå detaljer fra tekster inden for kendte emner (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå enkle letforståelige tekster i naturligt taletempo (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå hovedindholdet i lette fagtekster (vejledende mål)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om betydningsrelationer i ordforråd (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sproglige varianter (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udtaleregler (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende ord og fraser fra hverdagssprog og enkelt fagsprog (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende synonymer og overbegreber (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig med klar og tydelig udtale (vejledende mål)
      • Sproglæringsstrategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om brug af feedback (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kilder til sprogligt input (vejledende mål)
       • Eleven har viden om notatteknik under lytning (vejledende mål)
       • Eleven kan opsøge forskellige typer af sproglige input (vejledende mål)
       • Eleven kan søge feedback på formuleringer på egen sprogproduktion (vejledende mål)
       • Eleven kan tage noter i forbindelse med lytning (vejledende mål)
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hyppige fagord i forhold til det faglige emne (vejledende mål)
       • Eleven har viden om læsestrategier i forhold til læseformål (vejledende mål)
       • Eleven har viden om skanning i forhold til læseformål (vejledende mål)
       • Eleven kan finde specifikke detaljer i forskellige teksttyper (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fagtekster (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå hovedindhold og sammenhæng i forskellige teksttyper (vejledende mål)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale regler for ordstilling på engelsk (vejledende mål)
       • Eleven har viden om grammatiske kategoriers funktion (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tekststruktur (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende de mest grundlæggende bøjningsformer og syntaktiske strukturer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende sproglige teknikker til forbedring af egne tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan skrive enkle fremsættende og spørgende sætninger med engelsk ordstilling (vejledende mål)
      • Sproglæringsstrategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hjælpemidler (vejledende mål)
       • Eleven har viden om hovedfaserne i skriveprocessen (vejledende mål)
       • Eleven har viden om strategier til at gennemføre læseopgaver (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende gættestrategier under læsning (vejledende mål)
       • Eleven kan med støtte anvende skriveprocessen til forbedring af egne tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål (vejledende mål)
   • Matematik
    • 4. - 6. klasse
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
       • Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål (vejledende mål)