Kommentarer

E-sport, Sort Fagklub  

Serietitel:
Fagklub
Forfattere:
Thomas Bense
Materialetype:
 
Indhold:
Frilæsning
Målgruppe:
Grundskole
Byggeværksted, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Idræt, Iværksætter, Jordbrug, Kristendomskundskab, Madværksted, Matematik, Metal/motorværksted, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Serviceværksted, Sundhed og sociale forhold, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted, Tysk, Virksomhedsfag
Klassetrin:
4.-10. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

E-sporter en af de hurtigst voksende sportsgrene i verden. I dag spilles de store kampe og turneringer på store stadioner med tusindvis af tilskuere. Bogen præsenterer e-sport i tekst, billeder og ikke mindst QR-koder, så man får en fornemmelse for, hvad det hele går ud på, og en lyst til at dykke ned og blive klogere. Forfatter Thomas Bense har stor viden inden for spil og har i en årrække fungeret som ekspert på fx Go' morgen Danmark, hvor han gør os klogere på trends inden for computerspil og e-sport. Sort FagklubE-sport er udgivet i Alineas Sort Fagklub, der henvender sig til de trænede læsere i udskolingen. Bogen er læsepædagogisk bearbejdet og bygget op som en eksemplarisk fagbog med indholdsfortegnelse, overblik og stikordsregister. Der er udarbejdet gratis læseforståelsesopgaver til bogen, der kan downloades på fagklub.alinea.dk. 

Bogkortets ID
102401686
Dato for offentliggørelse
28. juni 2017
Udgivelsesdato
30. juni 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Andreas Scheller
Sidetal
32 sider
Omfang
32
Udgave/version
1
ISBN
9788723522283
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Frilæsning
   • 3.- 5. klassetrin (F.95.b)
   • 6.- 10. klassetrin (F.95.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
171
Emneord
E-sport, gaming
Klassetrin
4.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Byggeværksted
    • 10. klasse
   • Dansk
    • 10. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i alle tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål, struktur og perspektiv (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå komplekse tekster og uddrage det væsentligste (vejledende mål)
    • 3. - 4. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord (vejledende mål)
       • Eleven har viden om regler for sammensætning af ord (vejledende mål)
       • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om læseforståelsesstrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tekstbånd (vejledende mål)
       • Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng (vejledende mål)
    • 5. - 6. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om morfemer i danske ord (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i fagtekster (vejledende mål)
       • Eleven kan læse ukendte ord i fagtekster (vejledende mål)
       • Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagteksters struktur (vejledende mål)
       • Eleven har viden om grafiske modeller (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende grafiske modeller til at få overblik over teksters struktur og indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive hovedindholdet af fagtekster (vejledende mål)
    • 7. - 9. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om morfemer i låneord (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem ordgenkendelse og læsehastighed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i alle tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert (vejledende mål)
       • Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert (vejledende mål)
       • Eleven kan variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til sammenstilling af informationer fra flere tekster (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tekstelementers opbygning og funktion (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå komplekse tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten (vejledende mål)
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 10. klasse (obligatorisk område)
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 10. klasse
    • 6. - 7. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag
      • Strategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om læseforståelsesstrategier (vejledende mål)
   • Engelsk
    • 10. klasse
   • Fransk
    • 10. klasse
   • Fysik/kemi
    • 10. klasse
   • Idræt
    • 10. klasse
   • Iværksætter
    • 10. klasse
   • Jordbrug
    • 10. klasse
   • Kristendomskundskab
    • 10. klasse
   • Madværksted
    • 10. klasse
   • Matematik
    • 10. klasse
   • Metal/motorværksted
    • 10. klasse
   • Naturfag
    • 10. klasse
   • Produktudvikling og formgivning
    • 10. klasse
   • Samfundsfag
    • 10. klasse
   • Serviceværksted
    • 10. klasse
   • Sundhed og sociale forhold
    • 10. klasse
   • Teknologi og kommunikation
    • 10. klasse
   • Teknologiværksted
    • 10. klasse
   • Tysk
    • 10. klasse
   • Virksomhedsfag
    • 10. klasse
Kommentar til brug i undervisningen
Der findes gratis forståelsesopgaver til bogen på www.fagklub.alinea.dk. Opgaverne kan printes eller udfyldes digitalt.