Hent online materiale (0)

Kommentarer

app. i bevægelse  

Forfattere:
Kold College
Materialetype:
  
Indhold:
App, Supplerende materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Fastholdelse/øget gennemførelse, Kompetenceudvikling af medarbejdere
Registreret af:
Kold College

Motion og bevægelse skal integreres i undervisningen på erhvervsskolernes grundforløb, og kan praktiseres i aktive bevægelsespauser eller integreres i den almindelige undervisning i 45 minutter om dagen. Kropsligt forankret læring. At skulle inddrage bevægelse i sin daglige undervisning stiller helt nye og anderledes krav til lærerne, da det kræver en nytænkning af klasseledelse og didaktik for at kunne fungere i praksis. På enhver uddannelsesinstitution er der lærere og elever, hvor idræt og motion ikke er en integreret del af deres daglige rutiner hverken på jobbet, i uddannelsen eller i fritiden. For den gruppe, hvor bevægelse er en udfordring, kan teknologien muligvis skærpe interessen for bevægelse og gøre den ”nemmere tilgængelig”, da teknologien er et område, som mange, specielt de unge, er yderst fortrolige med. De har flair for teknologi og dét at bruge applikationer er kendt og nemt håndterbart. Hypotesen for projektet er, at en kombination af bevægelse og moderne teknologi kan skærpe interessen for bevægelse og læring hos målgruppen på en ny og anderledes måde. Slutproduktet er en applikation, som i løbet af projektet er videreudviklet med relevante digitale ruter samt brugerflade til brug på erhvervsskoler i tæt samarbejde med Mapop, som har leveret den digitale del i projektet. Dertil er udformet et inspirationskatalog, som indeholder relevante ruter for erhvervsskoler, der kan anvendes uden app’en. 

Bogkortets ID
101335586
Dato for offentliggørelse
6. juni 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Ja: gps
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
bevægelse i undervisningen, applikation, digitale ruter, inspirationskatalog, motion
Læringsmål
  • Erhvervsuddannelser
    • På tværs
      • Fastholdelse/øget gennemførelse
      • Kompetenceudvikling af medarbejdere
Kommentar til brug i undervisningen
Der kan udarbejdes opgaver til mange forskellige fag. Eleverne løser opgaver, når de er ude på ruter, som læreren har forberedt. På Kold College bruger vi f.eks. app'en til brobygning for folkeskoler.