Kommentarer

Hjernespil  

Forfattere:
Navigent
Materialetype:
 
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Biologi, Dansk
Stx
Almen studieforberedelse, Biologi, Dansk, Idræt, Psykologi
Hf
Biologi, Dansk, Idræt
Erhvervsuddannelser
Fastholdelse/øget gennemførelse, Kvalitetsarbejde, Planlægning af uddannelse, Pædagogik og didaktik, Skolemiljø
Klassetrin:
6.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
NAVIGENT A/S

Hjernespillet er opbygget som et klassisk bilspil, men i stedet for hestekræfter og km/t konkurreres på søvn, motion, frugt & grønt, neuroner og udfordringer. Alle 35 kort indeholder desuden forskellige tekster, der giver viden om, hvordan hjernen fungerer og hvad der skal til for, at den trives og bedst optager læring. Spillet giver børn og unge viden om hjernens plasticitet og kan dermed både motivere dem og give dem viden om, hvad de selv kan gøre for at hjernen bliver læringsparat. Spillet er velegnet til børn og unge fra 13 år. 

Bogkortets ID
101200541
Dato for offentliggørelse
1. juni 2017
Udgivelsesdato
29. maj 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
35 kort plus to vejledningskort
Pris (ekskl. moms) og vilkår
120 kr. pr. spil ekskl. moms og forsendelse.
Emneord
Mindset, hjernen, læring, spil, bilspil, kortspil, plasticitet, growth mindset, udviklende mindset, motivation, Dweck
Klassetrin
6.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • På tværs
   • Fastholdelse/øget gennemførelse
   • Kvalitetsarbejde
   • Planlægning af uddannelse
    • Grundforløbspakker
   • Pædagogik og didaktik
    • Sundhed og motion
   • Skolemiljø
 • Hf
  • Biologi
  • Dansk
  • Idræt
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Biologi
  • Dansk
 • Stx
  • Almen studieforberedelse
  • Biologi
  • Dansk
  • Idræt
  • Psykologi
Undervisningstid
1 lektioner
Kommentar til brug i undervisningen
Underviserne kan eksempelvis fortælle eleverne om, hvordan hjernen fungerer. Fx at når vi lærer får vi større og stærkere forbindelser mellem vores hjerneceller, jo mere vi øver, jo stærkere forbindelser. Dernæst spiller eleverne spillet, hvor de får mere viden om hjernen. Formålet er at øge den indre motivation og derigennem læring.