Kommentarer

Billedanalyse af Edvard Munchs "Pubertet"  

Serietitel:
Nordiske huse
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst - valgfag, Dansk
Klassetrin:
6.-9. kl.
Registreret af:
BATAVIA MEDIA ApS

Materiale om nordisk kulturfællesskab til fagene dansk og billedkunst: Pubertet er ét af kunstneren Edvard Munchs mest kendte motiver. Munch brugte ofte det samme motiv i flere forskellige medier og versioner. Maleriet Pubertet blev malet af Munch i 1894. Museumslektor Hilde Annette Ødegaard fra Munchmuseet i Oslo præsenterer her en grafisk udgave af Pubertet fra 1902. 

Bogkortets ID
101196710
Dato for offentliggørelse
1. juni 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Android og iOS
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Hans Bülow
Fotograf
Andreas Hansen
Instruktør
Aida Riberholdt-Rischel
Emneord
nordisk sprog, norsk, norge, kunst
Klassetrin
6.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Billedanalyse (obligatorisk): Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer
      • Billedfunktion (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om billeders visuelle koder og udsagn (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet (vejledende mål)
      • Billedgenrer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om de visuelle kulturers billedgenrer (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere billedgenrer i den visuelle kultur (vejledende mål)
      • Billedkomposition (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om design og layout (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere visuelle fremstillinger til belysning af forskellige sagforhold (vejledende mål)
   • Dansk
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner (vejledende mål)