Fart på dansk, Ord og begreber med CL/Web  

Serietitel:
Fart på dansk
Forfattere:
Mette-Maria Rydén, Lene Krogh Larsen
Materialetype:
  
Indhold:
Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Byggeværksted, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Idræt, Iværksætter, Jordbrug, Kristendomskundskab, Madværksted, Matematik, Metal/motorværksted, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Serviceværksted, Sundhed og sociale forhold, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted, Tysk, Virksomhedsfag
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Fart på dansk - Ord og begreber med CL støtter elever i modtagetilbud i at blive aktive sprogbrugere fra start og lærer dem at samarbejde. Materialet er henvendt til læreren og består af masser af kopiark med ord og billeder fra mange forskellige domæner fra elevernes hverdag - både fra skolen (dansk, matematik, natur og teknologi og madkundskab) og fra fritiden. Kopiarkene kan bruges til CL-øvelser og flere andre sproglige aktiviteter og bidrager til at udvikle og nuancere elevernes ordforråd. Bogen indeholder desuden en introduktion til undervisning i dansk som andetsprog, og den henvender sig til hele skoleforløbet. 

Bogkortets ID
100888687
Dato for offentliggørelse
22. maj 2017
Udgivelsesdato
12. december 2016
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Chrome OS, Windows, Mac OS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: Unilogin
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Underviser
Redaktør
Maria Lukowski
Sidetal
224 sider
Omfang
224
Udgave/version
1
ISBN
9788723516619
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk som andetsprog
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (F.09.g)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
1321
Emneord
Dansk som andetsprog, Cooperative Learning, sproglige aktiviteter
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Almindelige indvandrersprog - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på flere sprog
      • Lytning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om lyttestrategier (vejledende mål)
   • Byggeværksted
    • 10. klasse
   • Dansk
    • 10. klasse
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til talt dansk udtrykt i enkle former
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forholdet mellem talt dansk og en kontekst (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå indholdet af talt dansk i forskellige sammenhænge (vejledende mål)
      • Lytning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om det faglige ordforråd, der knytter sig til skolens indhold og fag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om det ordforråd, der knytter sig til skolens kontekst (vejledende mål)
       • Eleven kan lytte til beskeder og gengive dem (vejledende mål)
       • Eleven kan lytte til korte beskeder og handle efter dem (vejledende mål)
      • Samtale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om tilegnelse af informationer ved at lytte (vejledende mål)
       • Eleven kan lytte til samtale i klasserummet (vejledende mål)
      • Strategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om lyttestrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem forforståelse og lyttestrategi (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende forforståelse som led i en lyttestrategi (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende spørgsmål som led i en lyttestrategi (vejledende mål)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sproglige forskelle på at stille spørgsmål og få svar (vejledende mål)
       • Eleven har viden om turtagningsprincipper (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende turtagningsprincipper (vejledende mål)
       • Eleven kan stille og svare på spørgsmål (vejledende mål)
      • Mundtlig fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om talesprogets funktion (vejledende mål)
       • Eleven har viden om talesprogets funktion i en faglig sammenhæng (vejledende mål)
       • Eleven kan fortælle om egne oplevelser (vejledende mål)
       • Eleven kan fremlægge et skolefagligt emne ved hjælp af visuel støtte (vejledende mål)
      • Strategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om brug af modersmål og kodeskift (vejledende mål)
       • Eleven kan eksperimentere med sproget ved hjælp af kommunikationsstrategier (vejledende mål)
    • 10. klasse (obligatorisk område)
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om lytning som et element i kommunikation (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende lytning som del af en kommunikation (vejledende mål)
      • Lytning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om pragmatik (vejledende mål)
       • Eleven kan lytte til og forstå talt dansk i komplekse situationer (vejledende mål)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om stilistisk variation (vejledende mål)
       • Eleven kan træffe sproglige valg i forskellige situationer (vejledende mål)
      • Mundtlig fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om talesprog (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig præcist og nuanceret i talt dansk (vejledende mål)
      • Strategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kommunikationsstrategier, herunder risiko- og reduktionsstrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge kommunikationsstrategi i en given kontekst (vejledende mål)
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 10. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte med forståelse til talt dansk med flertydige budskaber
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om lytning som et element i kommunikation (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende lytning som del af en kommunikation (vejledende mål)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om stilistisk variation (vejledende mål)
       • Eleven kan træffe sproglige valg i forskellige situationer (vejledende mål)
      • Mundtlig fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om talesprog (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig præcist og nuanceret i talt dansk (vejledende mål)
      • Strategier (obligatorisk område)
       • Eleven kan vælge kommunikationsstrategi i en given kontekst (vejledende mål)
    • 8. - 9. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om lytning som et element i kommunikation (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende lytning som del af en kommunikation (vejledende mål)
      • Lytning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om pragmatik (vejledende mål)
       • Eleven kan lytte til og forstå talt dansk i komplekse situationer (vejledende mål)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om stilistisk variation (vejledende mål)
       • Eleven kan træffe sproglige valg i forskellige situationer (vejledende mål)
      • Mundtlig fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om talesprog (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig præcist og nuanceret i talt dansk (vejledende mål)
      • Strategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kommunikationsstrategier, herunder risiko- og reduktionsstrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge kommunikationsstrategi i en given kontekst (vejledende mål)
    • Børnehaveklassen - 2. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til enkelt talt dansk
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forholdet mellem talt dansk og en kontekst (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå indholdet af talt dansk i forskellige sammenhænge (vejledende mål)
      • Lytning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om det faglige ordforråd, der knytter sig til skolens indhold og fag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om det ordforråd, der knytter sig til skolens kontekst (vejledende mål)
       • Eleven kan lytte til beskeder og gengive dem (vejledende mål)
       • Eleven kan lytte til korte beskeder og handle efter dem (vejledende mål)
      • Samtale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om tilegnelse af informationer ved at lytte (vejledende mål)
       • Eleven kan lytte til samtale i klasserummet (vejledende mål)
      • Strategier (obligatorisk område)
       • Eleven kan anvende spørgsmål som led i en lyttestrategi (vejledende mål)
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sproglige forskelle på at stille spørgsmål og få svar (vejledende mål)
       • Eleven har viden om turtagningsprincipper (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende turtagningsprincipper (vejledende mål)
       • Eleven kan stille og svare på spørgsmål (vejledende mål)
      • Mundtlig fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om talesprogets funktion (vejledende mål)
       • Eleven har viden om talesprogets funktion i en faglig sammenhæng (vejledende mål)
       • Eleven kan fortælle om egne oplevelser (vejledende mål)
       • Eleven kan fremlægge et skolefagligt emne ved hjælp af visuel støtte (vejledende mål)
   • Engelsk
    • 10. klasse
   • Fransk
    • 10. klasse
   • Fysik/kemi
    • 10. klasse
   • Idræt
    • 10. klasse
   • Iværksætter
    • 10. klasse
   • Jordbrug
    • 10. klasse
   • Kristendomskundskab
    • 10. klasse
   • Madværksted
    • 10. klasse
   • Matematik
    • 10. klasse
   • Metal/motorværksted
    • 10. klasse
   • Naturfag
    • 10. klasse
   • Produktudvikling og formgivning
    • 10. klasse
   • Samfundsfag
    • 10. klasse
   • Serviceværksted
    • 10. klasse
   • Sundhed og sociale forhold
    • 10. klasse
   • Teknologi og kommunikation
    • 10. klasse
   • Teknologiværksted
    • 10. klasse
   • Tysk
    • 10. klasse
   • Virksomhedsfag
    • 10. klasse