Mindfulness i skolen  

Udgiver:
Mindfulness Foreningen
Materialetype:
   
Indhold:
App, e-bog, Aktiviteter - laborativt materiale, iBog, Interaktive tavler (IWB), Lærervejledning, Software (fagligt indhold), Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Sundhed og sociale forhold
Klassetrin:
7.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Mindfulnessforeningen Danmark

Et e-læringsprogram i mindfulness for udskolingselever 7.-10. klasse, der guider klassen gennem en introduktion, 16 temaer og øvelser, afslutning/evaluering, samt indeholder baggrundsviden til eleven, til læreren (lærervejledning), til forældrene, grundig introduktion til mindfulness som metode, og forskningsrapport om projektet. Til programmet hører en funktionel app "STOP". 

Bogkortets ID
100765140
Dato for offentliggørelse
27. maj 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: Gæstelogin
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Mindfulness i skolen, Undervisningsministeriets udlodningsmidler
Klassetrin
7.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Sundhed og sociale forhold
Undervisningstid
18 lektioner
Kommentar til brug i undervisningen
Introduktion (1 lektion) 16 tematiseringer m. film, øvelser og opgaver til refleksion Opsamling og evaluering (1 lektion) Lektionerne kan planlægges som 8 ugers forløb med to lektioner om ugen eller som 16 ugers forløb med en lektion om ugen. Forløbet kan tilrettelægges fleksibelt f.eks. som en understøttende aktivitet, valgfag, temadage, emneuger etc.