Under samme himmel 6, Lærervejledning  

Serietitel:
Under samme himmel
Forfattere:
Anne Rosenskjold Nordvig, Mette Hansen, Rebekka Bærnholdt, Catharine Linke
Materialetype:
 
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Kristendomskundskab
Klassetrin:
6. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Denne bog er en lærervejledning til kristendomsundervisningen i 6. klasse. Under samme himmel 6, Lærervejledning er lærerens værktøj til arbejdet med emnebogen til eleverne. Lærervejledningen følger emnebogens opbygning. Til hvert kapitel findes: Faglige mål Uddybende oplysninger Faglig læsning og arbejdsforslag Evaluering og kopiark. I lærervejledningens generelle del sættes brugen af materialet ind i en pædagogisk kontekst, ligesom der findes en oversigt over de fem store verdensreligioner. Oversigten indeholder en kort uddybning af de emner, der arbejdes med i emnebøgerne. Bagerst i vejledningen findes X kopiark til faglig læsning og 34 kopiark med aktiviteter og opgaver, som konsoliderer elevernes læring og evaluerer deres forståelse af arbejdet med emnebogen. 

Bogkortets ID
100757124
Dato for offentliggørelse
19. maj 2017
Udgivelsesdato
1. marts 2017
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Underviser
Redaktør
Anne Lisbeth Olsen
Fotograf
Diverse Diverse
Sidetal
152 sider
Omfang
152
Udgave/version
1
ISBN
9788723524546
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Religion
   • Andre religioner (F.64.c)
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (F.64.d)
   • Kristendommen (F.64.b)
   • Lærebøger/grundbøger (F.64.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
738
Emneord
kristendom, andre religioner, etik, filosofi
Klassetrin
6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Kristendomskundskab
    • 4. - 6. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk
      • Bibelen (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hovedtræk i Det gamle og Det nye Testamente (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om forholdet mellem Det Gamle og Nye Testamente (vejledende mål)
      • Fortælling og kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for brug af bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund (vejledende mål)
      • Fortælling og livstydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan give begrundede bud på betydningen af centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
      • Kristendommens historie (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold (vejledende mål)
      • Kristne grundbegreber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)
      • Kristne udtryk (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
      • Etik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om værdier, normer og adfærd i etiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger (vejledende mål)
      • Livsfilosofi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende tilværelsesspørgsmål (vejledende mål)
       • Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber og faglige teksters formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse faglige tekster og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold, formål og struktur (vejledende mål)
      • Trosvalg og tilværelsestydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger og tydning af tilværelsen (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Vejledning der tilbyder en lang ræke differentierede opgaver til emnebogens kapitler