Børnehaveklassen – 0. klasse  

Udgiver:
Clio Online
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer, Lærervejledning, Opslagsværk og samlinger, Materialekasse
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen
Klassetrin:
0. kl.
Registreret af:
Clio ApS

Børnehaveklassen er en komplet digital læringsportal, som indeholder et hav af tekster, aktiviteter, undervisningsforløb samt årsplan opbygget efter Fælles Mål i 0. klasse. Portalen dækker alle seks kompetenceområder, og engagement og fællesskab er tænkt bredt ind i hele det digitale materiale. 

Bogkortets ID
100265142
Dato for offentliggørelse
28. april 2017
Udgivelsesdato
1. maj 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle platforme: Bærbar, tablets og smartphones
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle typer af tablets og smartphones
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE, Chrome, Firefox, Safari etc.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, WAYF, SKODA og Clio Online login.
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Ja: DK-Cartridge
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Ja: DK-LTI
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Børnehaveklasse, 0. klasse, Dansk, Engelsk, Sprog, Matematik, Naturfag, Krop og bevægelse, Temaer, Billedkunst, Musik, Drama, Engagement, Fællesskab
Klassetrin
0. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Engagement og fællesskab (obligatorisk): Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre
      • Deltagelse (obligatorisk område)
      • Engagement (obligatorisk område)
      • Følelser (obligatorisk område)
      • Samvær og samarbejde (obligatorisk område)
      • Selvopfattelse (obligatorisk område)
     • Kreative og musiske udtryksformer (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama
      • Fremstilling (obligatorisk område)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
      • Oplevelse (obligatorisk område)
     • Krop og bevægelse (obligatorisk): Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen
      • Bevægelse og leg (obligatorisk område)
      • Det sunde valg (obligatorisk område)
      • Fysisk aktivitet (obligatorisk område)
      • Krop og hygiejne (obligatorisk område)
      • Rundt på min skole (obligatorisk område)
      • Trafik og færdsel (obligatorisk område)
     • Matematisk opmærksomhed (obligatorisk): Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer
      • Antal (obligatorisk område)
      • Figurer og mønstre (obligatorisk område)
      • Sprog og tankegang (obligatorisk område)
      • Tal (obligatorisk område)
     • Naturfaglige fænomener (obligatorisk): Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen
      • Bæredygtighed (obligatorisk område)
      • Dyr og planter (obligatorisk område)
      • Naturnysgerrig (obligatorisk område)
      • Årets gang (obligatorisk område)
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
      • Fortælling (obligatorisk område)
      • It og digitale medier (obligatorisk område)
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Samtale (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)