Hent online materiale (0)

Kommentarer

Idrætsfaget Indskoling  

Udgiver:
Clio Online
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer, Lærervejledning, Materialekasse, Opslagsværk og samlinger, Pædagogiske læreplaner
Målgruppe:
Grundskole
Idræt
Klassetrin:
1.-3. kl.
Registreret af:
Clio ApS

Idrætsfaget er en komplet digital læringsportal, som indeholder et hav af tekster, aktiviteter, undervisningsforløb samt årsplaner opbygget efter forenklede Fælles Mål. 

Bogkortets ID
100125903
Dato for offentliggørelse
21. april 2017
Udgivelsesdato
24. april 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC og MacBook - virker på alle platforme
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Virker på alle former for smartphones og tablets
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE, Chrome, Firefox, Safari etc.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, WAYF, SKODA og Clio Online login.
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Ja: DK-Cartridge
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Ja: DK-LTI
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
Komplet digitalt materiale med mere en 30 forløb opbygget efter forenklede Fælles Mål
Emneord
Idræt, Undervisningsforløb, Årsplaner, Aktiviteter, Tekster, Boldspil, Svømning, Træning, Dans, Drama, Løb, Udeliv, Idrætsteori
Klassetrin
1.-3. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Idræt
    • 1. - 2. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet
    • 3. - 5. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og trivsel