Kommentarer

Billedkunstfaget Indskoling  

Udgiver:
Clio Online
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer, Materialekasse, Lærervejledning, Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst
Klassetrin:
1.-2. kl.
Registreret af:
Clio ApS

Billedkunstfaget er en komplet digital læringsportal, som indeholder et hav af tekster, aktiviteter, undervisningsforløb samt årsplaner opbygget efter forenklede Fælles Mål. 

Bogkortets ID
100125448
Dato for offentliggørelse
21. april 2017
Udgivelsesdato
24. april 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle platforme: Bærbar, tablets og smartphones
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle typer af tablets og smartphones
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE, Chrome, Firefox, Safari etc.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, WAYF, SKODA og Clio Online login.
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Ja: DK-Cartridge
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Ja: DK-LTI
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Billedkunst, Undervisningsforløb, Tekster, Aktiviteter, Årsplaner, Billedarbejde, Skulptur, Arkitektur, Kunstnere, Perioder, Analyse, Kommunikation, Tema
Klassetrin
1.-2. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
    • 1. - 2. klasse
     • Billedanalyse (obligatorisk): Eleven kan samtale om egne og andres billeder
      • Analyse (obligatorisk område)
      • Billedfunktion (obligatorisk område)
      • Billedgenrer (obligatorisk område)
      • Billedkomposition (obligatorisk område)
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan kommunikere gennem billeder
      • Udstilling (obligatorisk område)
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
      • Digitale billeder (obligatorisk område)
      • Maleri og collage (obligatorisk område)
      • Skulptur og Arkitektur (obligatorisk område)
      • Tegning og grafik (obligatorisk område)