Menu
•  Indhold

Vilkår og retningslinjer

Alle med et NemLog-in der har korrekt tilknyttet rettighed og er registreret på Materialeplatformen, har adgang til at registrere materialer på Materialeplatformen.

Registrering af materialer på Materialeplatformen er gratis.

Søgning i Materialeplatformen er åbent for alle.

Aftale før registrering

Før det første bidrag registreres, vil man blive bedt om at acceptere Vilkår for brug – producenter